Nếu khách yêu cầu hủy đặt phòng, tôi phải làm gì khi sử dụng Pulse?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Điều quan trọng là Quý vị cần phải thông báo cho chúng tôi biết về bất kỳ yêu cầu hủy đặt phòng nào mà Quý vị nhận được từ khách, như vậy Quý vị sẽ không bị tính hoa hồng cho các đơn đặt phòng đó.

Nếu khách muốn hủy đặt phòng, Quý vị có thể yêu cầu điều này trên ứng dụng Pulse một cách dễ dàng. Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Đi đến mục "Đặt phòng" trên Pulse
  2. Nhấn vào tên khách hoặc mã đặt phòng liên quan
  3. Nhấn vào “Yêu cầu hủy đặt phòng” ở bên phải của trang
  4. Cả Quý vị và khách đều sẽ nhận được email xác nhận là đơn đặt phòng đã bị hủy.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Hồ sơ Partner Hub đã được cập nhật

Quý vị có biết giờ đây Quý vị có thể tạo thư viện nội dung cá nhân cho riêng mình? Đăng nhập vào Hub để lưu nội dung cho những lúc Quý vị cần.

Sign in to view profile