Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Đặt phòng

Tìm hiểu cách truy cập và quản lý đặt phòng chỗ nghỉ trong extranet Booking.com hoặc ứng dụng Pulse để xử lý thay đổi, hủy đặt phòng, quá tải đặt phòng và vắng mặt.

Xử lý quá tải đặt phòng và vắng mặt

Bài viết này có hữu ích không?