Báo cáo khách vắng mặt tại chỗ nghỉ

Cập nhật 9 tháng trước | 4 phút đọc
Lưu

Nếu khách không đến nhận phòng và Quý vị đồng ý miễn phí vắng mặt, Quý vị cần đánh dấu đặt phòng vắng mặt để chúng tôi không thu phí hoa hồng. Điều này cũng tránh được trường hợp khách nhận được khảo sát về mức độ hài lòng sau kỳ nghỉ dù họ không đến lưu trú, nhờ đó tránh ảnh hưởng đến điểm đánh giá cũng như đánh giá của khách đối với chỗ nghỉ của Quý vị.


Các nội dung trong bài viết này


Tại sao Quý vị cần báo cáo vắng mặt?

Khi quyết định miễn phí cho khách và báo cáo vắng mặt trên extranet hay trên ứng dụng Pulse, Quý vị giúp chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không thu phí hoa hồng cho đặt phòng đó.

Từ đó, khách cũng sẽ không nhận được khảo sát về mức độ hài lòng, thường được gửi sau khi họ hoàn tất kỳ lưu trú. Nếu Quý vị không báo cáo vắng mặt và khách nhận được khảo sát từ chúng tôi, họ sẽ được xem là đã lưu trú và có thể hoàn tất khảo sát. Các đánh giá không chính xác sau đó sẽ hiển thị trên trang chỗ nghỉ và có khả năng ảnh hưởng đến điểm đánh giá của Quý vị.


Đánh dấu vắng mặt trong extranet

Làm theo các bước dưới đây để đánh dấu vắng mặt trong extranet:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng
 3. Nhấn vào mã đặt phòng mà Quý vị muốn đánh dấu vắng mặt
 4. Nhấp vào Đánh dấu vắng mặt

Đặt phòng sẽ được chuyển thành hủy, sau đó email xác nhận sẽ được gửi đến chỗ nghỉ và khách hàng.

Xin lưu ý, Quý vị chỉ có thể sử dụng nút Đánh dấu vắng mặt từ nửa đêm của ngày nhận phòng, cho đến 48 giờ sau ngày trả phòng dự kiến. Sau thời điểm này, Quý vị sẽ không thể báo cáo vắng mặt.


Đánh dấu vắng mặt trên Pulse

Quý vị cũng có thể báo cáo vắng mặt trên ứng dụng Pulse bằng các bước sau đây:

 1. Đăng nhập vào Pulse
 2. Chọn Các đặt phòng
 3. Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc ngày đến để tìm và chọn đặt phòng mà Quý vị muốn đánh dấu vắng mặt
 4. Chọn Đánh dấu vắng mặt
 5. Chọn để xác nhận

Theo dõi đặt phòng vắng mặt và bị hủy

Ngay cả sau khi đặt phòng bị hủy, dữ liệu vẫn được lưu trong hệ thống của chúng tôi và không thể xóa. Việc lưu trữ thông tin này sẽ giúp Quý vị có cái nhìn tổng quan về hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ cũng như giúp giảm tỷ lệ hủy trong tương lai.

Bất cứ khi nào Quý vị thu phí từ khách vì họ vắng mặt hoặc hủy đặt phòng, Quý vị sẽ phải trả hoa hồng cho khoản phí đó. Khi Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ, hoặc quyết định miễn phí hủy, Quý vị không phải trả hoa hồng. Đọc bài viết này để tìm hiểu cách đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ.

Follow the steps below to mark a no-show in the extranet:

 1. Log in to the extranet
 2. Click on Reservations
 3. Click on the reservation number you want to mark as a no-show
 4. Click on Mark as a no show

Follow the steps below to mark a no-show in the Pulse app:

 1. Log in to Pulse
 2. Select Bookings
 3. Use the search bar or arrival date to find and select the reservation you want to mark as a no-show
 4. Select Mark as a no-show
 5. Select Yes to confirm

The reservation will then be cancelled, and both you and the guest will receive a confirmation email. 

Keep in mind that the 'Mark as a no-show' button is only available from midnight on the check-in date until 48 hours after the planned check-out date. After this point, you’ll no longer be able to report a no-show.

 

Have you missed the reporting window or marked a guest as no-show incorrectly? Please get in touch with us for assistance.

Bài viết này có hữu ích không?