Báo cáo Vắng mặt và Hủy đặt phòng

Đã cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Nếu khách không đến nhận phòng và Quý vị quyết định miễn phí cho khách, điều quan trọng là đánh dấu vắng mặt cho đặt phòng này và xác định xem Quý vị có thu phí của khách được hay không để tránh bị tính hoa hồng trong trường hợp Quý vị không thể thu phí của khách


Các nội dung trong bài viết này:

Cách đánh dấu vắng mặt trong extranet

Cách đánh dấu vắng mặt trên Pulse

Cách theo dõi các đặt phòng vắng mặt và bị hủy


Cách đánh dấu vắng mặt trong extranet

Rất đơn giản để đánh dấu vắng mặt cho một đặt phòng trong extranet. Hãy xem qua các bước bên dưới:

  1. Nhấp vào mục Đặt phòng trong extranet và chọn một mã đặt phòng cụ thể.
  2. Nhấp vào Đánh dấu vắng mặt ở bên phải của trang.
  3. Đặt phòng sẽ được đánh dấu hủy và email xác nhận sẽ được gửi cho cả Quý vị và khách.

Lưu ý: Nút “Đánh dấu vắng mặt” chỉ có thể sử dụng từ 00:00 vào ngày nhận phòng, cho đến 48 giờ (2 ngày làm việc) sau ngày trả phòng. Sau thời điểm này, Quý vị sẽ không thể báo cáo vắng mặt.


Cách đánh dấu vắng mặt trên Pulse

Quý vị cũng có thể báo cáo vắng mặt trên Pulse, hãy xem qua các bước dưới đây:

  1. Chọn mục Đặt phòng trên Pulse.
  2. Tìm đặt phòng Quý vị muốn đánh dấu vắng mặt. Quý vị có thể sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu màn hình, hoặc chọn ngày khách đến trên lịch và xác định đặt phòng cần tìm trong danh sách bên dưới.
  3. Chọn đặt phòng phù hợp.
  4. Kéo xuống cuối trang.
  5. Chọn nút Đánh dấu vắng mặt.
  6. Chọn từ các lựa chọn bật lên.

Cách theo dõi các đặt phòng vắng mặt và bị hủy

Ngay cả sau khi đặt phòng bị hủy, dữ liệu vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi và không thể xóa. Quý vị nên lưu lại thông tin này và theo dõi các đặt phòng đã lưu trú cũng như các đặt phòng bị hủy. Dữ liệu này sẽ cho Quý vị cái nhìn tổng quan về hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ và cho thấy những điểm Quý vị có thể cải thiện.

Để biết thêm thông tin về cách ngăn chặn và giảm tỉ lệ hủy đặt phòng, cũng như hiểu rõ hơn về vấn đề này, Quý vị có thể nhấp vào đây.

Lưu ý: Nếu Quý vị thu phí của khách cho các trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng không hoàn tiền hoặc hoàn tiền một phần, Quý vị sẽ phải thanh toán phí hoa hồng cho các khoản thu này. Phí hoa hồng không áp dụng trong trường hợp Quý vị quyết định miễn phí hủy, thực hiện đúng việc đánh dấu khách vắng mặt hoặc đánh dấu thẻ tín dụng không hợp lệ vì Quý vị không thể thu phí của khách.

Bài viết này có hữu ích không?