Báo cáo vắng mặt và hủy đặt phòng

Updated 1 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Nếu khách vắng mặt và Quý vị quyết định miễn phí hủy cho đặt phòng đó, điều quan trọng Quý vị cần làm là đánh dấu đặt phòng là vắng mặt. Báo cáo vắng mặt và miễn phí hủy sẽ giúp Quý vị không bị tính hoa hồng.  


Có gì trong bài viết này?


Đánh dấu vắng mặt trong extranet

Làm theo các bước dưới đây để đánh dấu vắng mặt trong extranet:

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Đặt phòng 
  3. Nhấp vào mã đặt phòng phù hợp
  4. Nhấp vào Đánh dấu vắng mặt 

Sau đó, đặt phòng sẽ bị hủy. Cả Quý vị và khách sẽ được xác nhận qua email.

Nút Đánh dấu vắng mặt chỉ có thể sử dụng được từ nửa đêm của ngày nhận phòng, cho đến 48 giờ sau ngày trả phòng. Sau thời điểm này, Quý vị sẽ không thể báo cáo vắng mặt.


Đánh dấu vắng mặt trên Pulse

Quý vị cũng có thể báo cáo vắng mặt trên ứng dụng Pulse bằng các bước sau đây:

  1. Đăng nhập vào Pulse
  2. Chọn Đặt phòng
  3. Sử dụng thanh tìm kiếm hoặc ngày đến để tìm và chọn đặt phòng phù hợp
  4. Chọn Đánh dấu vắng mặt
  5. Chọn để xác nhận

Theo dõi đặt phòng vắng mặt và bị hủy

Ngay cả sau khi đặt phòng bị hủy, dữ liệu vẫn còn trong hệ thống của chúng tôi và không thể xóa. Việc lưu lại thông tin này rất hữu ích vì nó cung cấp cho Quý vị cái nhìn tổng quan về hiệu suất của chỗ nghỉ. Điều này có thể giúp Quý vị tìm cách giảm lượng hủy đặt phòng trong tương lai.

Bất cứ khi nào Quý vị thu phí từ khách vì họ vắng mặt hoặc hủy đặt phòng, Quý vị sẽ phải trả hoa hồng. Khi Quý vị đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ, hoặc quyết định miễn phí hủy, Quý vị không phải trả hoa hồng.

 

Bài viết này có hữu ích không?