Booking.com có thể hỗ trợ tôi khi xảy ra quá tải đặt phòng không?

Updated 4 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị có nhiều khách cùng được xác nhận cho một phòng vào cùng một ngày thì đó được coi là quá tải đặt phòng.

Mặc dù đây không phải là tình huống lý tưởng nhưng chúng tôi hiểu rằng sai sót thỉnh thoảng có thể xảy ra. Cách tốt nhất — và dễ nhất — để giải quyết vấn đề này là cố gắng và chuyển khách đến một phòng khác của Quý vị với loại phòng tương tự hoặc tốt hơn.

Nếu không thể thực hiện việc này, chúng tôi sẽ đề nghị Quý vị chi trả chi phí di chuyển khách tới chỗ nghỉ gần đó với tiêu chuẩn tương đương (hoặc tốt hơn). Nếu cần trợ giúp, Quý vị có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua “Hộp thư” trên extranet 24/7.

Khi khách đã được chuyển tới chỗ nghỉ phù hợp, chúng tôi sẽ hủy đơn đặt phòng ban đầu.

Bài viết này có hữu ích không?