Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm sao để tạm thời đóng chỗ nghỉ?

Cập nhật 5 tháng trước
Lưu

Nếu cần đóng chỗ nghỉ trong một khoảng thời gian cụ thể, Quý vị chỉ cần đánh dấu phòng/đơn vị là không sẵn có trong thời gian đó. Đọc thêm về cách đóng phòng.

Nếu cần đóng chỗ nghỉ do ốm đau, cải tạo hoặc các trường hợp bất ngờ khác, Quý vị cần thực hiện như sau:

  1. Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng “Hộp thư” trong extranet hoặc mục “Khác” trên ứng dụng Pulse.
  2. Thông báo cho họ về ngày và các đơn đặt phòng (mã số đặt phòng và tên khách) sẽ bị ảnh hưởng. Nhân viên chúng tôi sẽ làm việc với Quý vị để tìm ra giải pháp tốt nhất cho tình huống đó.

Bài viết này có hữu ích không?