Làm sao để tránh đặt quá tải phòng?

Updated 1 năm trước
Lưu

Cách tốt nhất để tránh phòng được đặt bởi nhiều khách cho cùng một ngày là luôn chú ý tới giá và tình trạng phòng trống.

Quý vị có thể kiểm tra tất cả các giá phòng — cũng như những ngày mở, ngày đóng và ngày đã bán hết — bằng cách vào mục “Giá & Tình trạng phòng trống” trên extranet.

Nếu Quý vị nhận đặt phòng qua trang web khác hoặc OTA, hãy đảm bảo Quý vị đóng hoặc điều chỉnh tình trạng phòng trống trên Booking.com. Nếu Quý vị làm việc với nhiều nền tảng và OTA khác, công cụ quản lý kênh có thể là cách hữu hiệu để quản lý giá của Quý vị.

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với công cụ quản lý kênh, Quý vị vui lòng nhấp vào đây để đọc bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?