Tôi phải làm gì nếu xảy ra tình trạng quá tải đặt phòng?

Updated 1 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị có nhiều khách cùng được xác nhận cho một phòng vào cùng một ngày thì đây được coi là quá tải đặt phòng.

Mặc dù đây không phải là tình huống lý tưởng nhưng chúng tôi hiểu rằng sai sót thỉnh thoảng có thể xảy ra. Cách tốt nhất — và dễ nhất — để giải quyết vấn đề này là cố gắng chuyển khách đến một phòng khác của Quý vị, với loại phòng tương tự hoặc tốt hơn.

Nếu không thể làm vậy, Quý vị hãy làm theo các gợi ý dưới đây:

  1. Cố gắng tìm chỗ nghỉ ở gần đó với tiêu chuẩn tương đương (hoặc tốt hơn). Nếu Quý vị cần trợ giúp, Trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7.
  2. Hãy nhớ thông báo cho Trung tâm dịch vụ khách hàng về tình trạng đặt phòng quá tải bằng Hộp thư trong extranet hoặc gọi cho số điện thoại hỗ trợ tại địa phương. Quý vị liên hệ càng sớm thì tốc độ chúng tôi có thể giúp Quý vị tìm ra giải pháp càng nhanh.

Nếu khách đã đến hoặc sẽ đến trong 24 giờ tới:

Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý vị tìm một chỗ nghỉ thay thế trong vòng 30 phút. Tốt nhất là Quý vị hãy hành động nhanh nhất có thể để tìm được một chỗ nghỉ thay thế với giá hợp lý.

Nếu khách sẽ đến trong vòng 24 giờ hoặc muộn hơn:

Quý vị nên cố gắng tìm một chỗ nghỉ thay thế nhanh nhất có thể với giá hợp lý.

Chi phí bổ sung:

Là một phần trong việc di chuyển khách, chúng tôi sẽ đề nghị Quý vị cung cấp phương tiện vận chuyển riêng tới chỗ nghỉ mới. Mọi chi phí hợp lý phát sinh khác cũng nên được thanh toán, ví dụ như chênh lệch chi phí giữa chỗ nghỉ Quý vị và chỗ nghỉ thay thế, chi phí phương tiện di chuyển, điện thoại cho khách, v.v.

Bài viết này có hữu ích không?