Nguyên tắc không phân biệt đối xử khi chấp nhận hay từ chối yêu cầu đặt phòng

Cập nhật 10 tháng trước | 2.5 phút đọc
Lưu

Chúng tôi tin vào việc tạo điều kiện để mọi người có trải nghiệm du lịch được chào đón và tôn trọng, bất kể họ là ai và đến từ đâu. Khi là đối tác, chúng tôi mong Quý vị tuân thủ luật hiện hành và không tham gia hoặc cho phép phân biệt đối xử. Ở những nơi mà luật pháp địa phương có tiêu chuẩn chống phân biệt đối xử thấp hơn so với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, chúng tôi mong Quý vị sẽ đáp ứng theo mức quốc tế.


Các nội dung trong bài viết này:


Nguyên tắc không phân biệt đối xử

Quý vị không nên từ chối đặt phòng hoặc áp đặt bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác dựa trên:

  • Chủng tộc, màu da, sắc tộc, quốc tịch, nơi xuất xứ, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc cách thể hiện giới tính và tình trạng hôn nhân, gia đình
  • Khuyết tật thực tế hoặc do tự nhận định – ví dụ: tính thêm phí đối với khách khuyết tật, bao gồm cả phí vật nuôi khi khách có động vật hỗ trợ
  • Tuổi thực tế hoặc áng chừng – ví dụ: tính phí bổ sung cho khách thuộc một nhóm tuổi nhất định 

Tuy nhiên, Quý vị có thể đặt giới hạn độ tuổi tối thiểu cho khách nhận phòng hoặc lưu trú tại chỗ nghỉ miễn là những giới hạn đó:

  • Áp dụng chung cho tất cả khách 
  • Được liệt kê trong phần chính sách chỗ nghỉ trên nền tảng của chúng tôi
  • Được cho phép theo luật hiện hành

Quý vị có thể cung cấp thông tin thực tế chính xác bằng thuật ngữ rõ ràng, không xúc phạm về các tính năng hoặc thiếu xót của chỗ nghỉ, chẳng hạn như:

  • Bất cứ thứ gì có thể khiến chỗ nghỉ trở nên không an toàn cho khách ở độ tuổi nhất định hoặc gia đình có trẻ em
  • Cho phép khách khuyết tật tự đánh giá xem chỗ nghỉ có phù hợp với nhu cầu cá nhân của họ hay không
  • Bất kỳ hạn chế nào về khả năng tiếp đón những khách cụ thể do luật địa phương

Vi phạm nguyên tắc không phân biệt đối xử

Mặc dù Quý vị có thể có lý do hợp pháp và chính đáng để từ chối khách tiềm năng, nhưng xin lưu ý rằng điều đó có thể khiến họ cảm thấy không được chào đón hoặc bị phân biệt. Quý vị nên nỗ lực để chào đón khách thuộc mọi thành phần. 

Nếu Quý vị từ chối khách và không tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi có thể đình chỉ chỗ nghỉ khỏi nền tảng của mình theo Giá trị và Nguyên tắc cũng như Điều khoản đối tác của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?