Những điều cần biết về Đặt Phòng Smart Flex

Cập nhật 4 tháng trước
Lưu

Chúng tôi phát triển Đặt Phòng Smart Flex (trước đây là Đặt Phòng Không Rủi Ro) để loại bỏ các bước phiền hà khi cung cấp lựa chọn hủy miễn phí. Chương trình này sẽ đảm bảo Quý vị có cơ hội tốt nhất để thu hút khách mới.


Các nội dung trong bài viết này


Tìm hiểu về Đặt Phòng Smart Flex

Các du khách đang cần sự linh hoạt hơn lúc nào hết. Một nghiên cứu gần đây cho thấy trong tháng 4/2020, 73% khách hàng đã cho biết hủy miễn phí là lý do chính để đặt chỗ nghỉ. Chương trình Đặt Phòng Smart Flex được thiết kế để giúp thu hút thêm khách mong muốn có sự linh hoạt này đến chỗ nghỉ của Quý vị.

Nhưng Đặt Phòng Smart Flex không chỉ có lợi cho khách hàng tiềm năng của Quý vị. Dữ liệu của chúng tôi cho thấy chỉ cần cung cấp Đặt Phòng Smart Flex, tỷ lệ chuyển đổi của các đối tác chỗ nghỉ tăng thêm đến 3%. Thực tế là hầu hết du khách đều quan tâm đến sự linh hoạt và Đặt Phòng Smart Flex là một cách tuyệt vời để thu hút họ.

Chúng tôi hiểu rằng việc tăng mức độ linh hoạt có thể khiến số lượng hủy đặt phòng tăng theo. Tuy nhiên, chương trình Đặt Phòng Smart Flex được thiết kế để ngăn việc này xảy ra. Tận dụng phân tích chuyên sâu nội bộ đặc biệt về hành vi của khách hàng, Booking.com chỉ cung cấp các lựa chọn linh động này đến những khách đặt các chuyến đi có khả năng hủy thấp. Trong trường hợp hủy, chúng tôi sẽ ngay lập tức tìm khách thay thế để lấp phòng một lần nữa. Nếu không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ bù tiền cho Quý vị.

Vui lòng lưu ý rằng, chúng tôi chỉ có thể tìm khách thay thế nếu phòng bị hủy vẫn được mở bán và có thể đặt được. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, cũng giống như bất kỳ đặt phòng nào khác bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các đặt phòng bị hủy này. 

Vui lòng giữ các đặt phòng bị hủy ở tình trạng mở bán. Nếu Quý vị cài đặt giới hạn cho các phòng này, ví dụ như độ dài lưu trú tối thiểu, Quý vị cần gỡ bỏ các giới hạn để tăng khả năng tìm thấy đặt phòng thay thế.


Chương trình Đặt Phòng Smart Flex hoạt động ra sao?

Để giúp cho chỗ nghỉ của Quý vị hấp dẫn hơn, chúng tôi sẽ nâng cấp chính sách nghiêm ngặt nhất của Quý vị bằng cách thêm vào chế độ hủy miễn phí. Nếu Quý vị đã cung cấp chính sách hủy miễn phí, chúng tôi sẽ gia hạn thời gian hủy đó.

Nếu Quý vị tham gia chương trình Đặt Phòng Smart Flex, chúng tôi sẽ thực hiện những điều sau:

  • Nếu Quý vị có chính sách không hoàn tiền cho một số hoặc tất cả các phòng, một số phòng trong số đó sẽ được cập nhật thành hủy miễn phí cho khách trên Booking.com
  • Nếu các phòng đều đã có sẵn lựa chọn hủy miễn phí, chúng tôi sẽ nâng cấp một số chính sách của Quý vị lên loại linh động hơn. Ví dụ như chính sách ban đầu của Quý vị cho phép hủy miễn phí trong vòng 7 ngày trước thời điểm nhận phòng, chúng tôi có thể nâng cấp lên hủy miễn phí trong vòng 3 ngày trước thời điểm nhận phòng.
  • Thuật toán của chúng tôi sẽ cung cấp các lựa chọn linh động này đến những khách có khả năng hủy thấp hơn
  • Nếu khách hủy, chúng tôi sẽ tìm kiếm người thay thế
  • Trong trường hợp không tìm được khách thay thế, chúng tôi sẽ chi trả cho Quý vị cho những đêm này, dựa theo chính sách hủy ban đầu
  • Chúng tôi sẽ tăng khả năng linh động ở những thời điểm có giá trị, trừ khi Quý vị đã cho phép khách hủy miễn phí đến trước ngày nhận phòng

Thuật toán của chúng tôi sẽ xác định quy tắc nào sẽ được áp dụng cho khách sạn nào trên toàn cầu mỗi ngày. Điều này có nghĩa là Quý vị có thể không nhận được Đặt Phòng Smart Flex mỗi ngày. Các phòng có Đặt Phòng Smart Flex sẽ hiển thị trên trang đặt phòng trong extranet dưới dạng đặt phòng “Smart Flex”.

Đối với các đối tác sử dụng công cụ quản lý kênh hoặc hệ thống quản lý chỗ nghỉ để quản lý đặt phòng, chúng tôi sẽ cập nhật phần bình luận/ghi chú khi một Đặt Phòng Smart Flex mới được tạo.


Những câu hỏi thường gặp

Bài viết này có hữu ích không?