Quản lý đặt phòng theo nhóm

Cập nhật 1 ngày trước
Lưu

Đặt phòng theo nhóm cho phép khách đặt phòng cho nhóm lớn tại chỗ nghỉ của Quý vị. Đây là cơ hội để nhận thêm đặt phòng và tăng doanh thu, nhưng Quý vị cần lưu ý những điều quan trọng sau đây.

Các nội dung trong bài viết này:


Đối tượng đủ điều kiện

Quý vị đủ điều kiện nhận đặt phòng theo nhóm nếu chỗ nghỉ của Quý vị có từ ba phòng/căn trở lên và đã bật chính sách này trong extranet.

Quý vị có thể tham gia bằng cách tạo chính sách nhóm mới và rời đi bất cứ lúc nào bằng cách chọn “Không” trong mục chính sách của extranet. Thao tác này sẽ xóa tất cả các chính sách nhóm hiện tại.

Quý vị có thể áp dụng chính sách nhóm bất cứ khi nào đặt phòng được thực hiện với số lượng phòng cao hơn ngưỡng Quý vị chỉ định trong phần cài đặt chính sách. Quý vị có thể thiết lập ngưỡng này bằng cách chọn một con số trong khoảng từ 2 đến 10 phòng.


Thiết lập đặt phòng theo nhóm

Để kích hoạt đặt phòng theo nhóm, hãy làm theo các bước bên dưới:

  1. Đăng nhập vào extranet.
  2. Trong mục Chỗ nghỉ, chọn Chính sách.
  3. Chọn Các chính sách khác rồi chọn Đặt phòng theo nhóm và sau đó nhấp vào Chỉnh sửa.
  4. Chọn  để cung cấp chính sách nhóm.

Sau khi Quý vị kích hoạt chính sách nhóm, chính sách này sẽ xuất hiện trong mục Quy tắc chung khi khách đặt phòng chỗ nghỉ của Quý vị. Họ sẽ nhận được thông báo trong quá trình giao dịch rằng các điều khoản và điều kiện đặc biệt sẽ được áp dụng. Ngoài ra, họ sẽ thấy thông báo sau:

“Khi đặt nhiều hơn [số phòng Quý vị chọn cho đặt phòng theo nhóm] phòng, phụ phí và chính sách khác có thể được áp dụng.”

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này không chứa bất kỳ thông tin bổ sung nào – Quý vị nên liên hệ với khách để thông báo cho họ về các điều khoản và điều kiện. Nội dung này bao gồm chính sách thanh toán trước, thời hạn hủy đặt phòng và mọi khoản phí hủy.

Nếu khách không phản hồi, Quý vị có thể chọn giữ đặt phòng, liên hệ với khách qua bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc yêu cầu hủy đặt phòng.


Các đối tác khác cũng quan tâm đến

Bài viết này có hữu ích không?