Tôi có thể in đặt phòng ở đâu?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Để in đặt phòng, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

  1. Đi đến “Đặt phòng
  2. Nhấp vào tên khách hoặc số tham chiếu
  3. Chọn “In trang này

Bài viết này có hữu ích không?