Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tôi có thể in đặt phòng ở đâu?

Cập nhật 11 tháng trước
Lưu

Để in đặt phòng, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

  1. Đi đến “Đặt phòng
  2. Nhấp vào tên khách hoặc số tham chiếu
  3. Chọn “In trang này

Bài viết này có hữu ích không?