Tôi có thể từ chối đặt phòng không?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu

Quý vị không thể từ chối và chỉ có thể thay đổi đặt phòng trong một số trường hợp.

Tất cả các đặt phòng sẽ được xác nhận tức thì và phải được chỗ nghỉ tiếp nhận.

Trong trường hợp đặt phòng quá tải hoặc trong các tình huống bất ngờ, khách sẽ cần được chuyển đi nơi khác.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý đặt phòng quá tải, vui lòng đọc bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?