Xem các lời khuyên giúp thu hút khách

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy số lượt tìm kiếm cho mùa cao điểm này cao hơn gần 50% so với năm ngoái. Tăng lượng đặt phòng với hướng dẫn của chúng tôi. 

Nhận thêm lời khuyên

Tôi có thể từ chối đặt phòng không?

Cập nhật 6 tháng trước
Lưu

Quý vị không thể từ chối và chỉ có thể thay đổi đặt phòng trong một số trường hợp.

Tất cả các đặt phòng sẽ được xác nhận tức thì và phải được chỗ nghỉ tiếp nhận.

Trong trường hợp bị quá tải đặt phòng hoặc trong các tình huống bất ngờ, khách sẽ cần được sắp xếp chỗ nghỉ mới.

Để biết thêm thông tin về cách xử lý đặt phòng quá tải, vui lòng đọc bài viết này.

Bài viết này có hữu ích không?