Giới thiệu Du lịch Bền vững

Một cách mới để ghi nhận những nỗ lực vì du lịch bền vững của Quý vị và quảng bá chúng đến với khách du lịch – vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Khám phá thêm

Tôi có thể thay đổi đặt phòng được không?

Cập nhật 1 năm trước
Lưu

Khi một khách đặt, đặt phòng của họ được xác nhận tức thì. Đôi khi khách muốn thay đổi đặt phòng sau đó.

Thay đổi ngày trước ngày nhận phòng

Nếu một vị khách liên lạc với Quý vị để thay đổi đặt phòng của họ, Quý vị có thể đề nghị họ làm việc đó qua email xác nhận hoặc qua trang hồ sơ của họ trên Booking.com. Ngoài ra, trong một số trường hợp, Quý vị có thể thay đổi giúp họ.

Đọc thêm về cách thay đổi ngày trước ngày nhận phòng

Thay đổi ngày sau ngày nhận phòng

Quý vị có thể chỉnh sửa tất cả các đặt phòng (bao gồm giá và thời gian lưu trú) vào hoặc sau ngày nhận phòng thông qua mục “Đặt phòng” trên extranet, bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Nhấp vào mã đặt phòng hoặc tên khách.
  2. Chọn một lựa chọn trong menu bên phải màn hình, dưới mục “Cập nhật đặt phòng này”.

Tìm hiểu thêm về cách thức và thời điểm hủy đặt phòng

Bài viết này có hữu ích không?