Tôi có thể xem thông tin nào về đặt phòng trong extranet?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Nếu Quý vị đang dùng extranet và cần thêm thông tin của một đặt phòng cụ thể nào đó, vui lòng làm theo những bước sau:

 1. Nhấp vào mục “Đặt phòng
 2. Quý vị có thể lọc các đặt phòng của mình dựa theo ngày đến, ngày đi hoặc ngày đặt phòng. Chỉ cần nhập khung thời gian vào ô “Từ/Cho đến” và nhấn vào “Hiển thị”. Quý vị có thể tinh chỉnh tìm kiếm bằng cách đánh dấu vào các lựa chọn nằm dưới “Bộ lọc” và nhấn vào “Áp dụng bộ lọc” lần nữa.
 3. Quý vị có thể xem những thông tin sau đây cho mỗi đặt phòng:
 • tên khách và/hoặc tên người đặt
 • ngày đến và đi
 • số đặt phòng tham chiếu
 • trạng thái đặt phòng
 • ngày đặt phòng được thực hiện
 • giá đặt phòng tổng cộng khách sẽ thanh toán
 • tổng số tiền hoa hồng Quý vị sẽ trả cho Booking.com
 • Nếu nhấp vào “Số tham chiếu” hay “Tên khách”, Quý vị cũng có thể kiểm tra bất kỳ tin nhắn hay yêu cầu của khách, cũng như chi tiết liên hệ và thông tin thẻ tín dụng của họ.

Xin lưu ý: Quý vị sẽ được yêu cầu nhập mã ID chỗ nghỉ và mật khẩu để xem thẻ tín dụng của khách. Quý vị có thể truy cập những chi tiết này tối đa 3 lần trong vòng 10 ngày sau khi đặt phòng được thực hiện.

Is this article helpful?