Tôi có thể đóng không nhận khách trong một số ngày nhất định không?

Đã cập nhật 3 tháng trước

Nếu muốn đóng phòng/chỗ nghỉ để tránh có khách đến nhận phòng vào những ngày Quý vị không thể đón khách, Quý vị có thể thiết lập giới hạn “Khách không được nhận phòng”. Chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo những bước sau:

  1. Trong mục “Giá & Tình trạng phòng trống”, nhấp vào “Lịch” và Quý vị sẽ thấy danh sách phòng nằm kế khung thời gian
  2. Nhấn vào mũi tên thả xuống nằm dưới giá phòng Quý vị muốn áp dụng giới hạn
  3. Dưới “Khách không được nhận phòng”, nhấn “Chỉnh sửa
  4. Chọn khung thời gian hoặc một số ngày cụ thể trong tuần mà Quý vị muốn ngăn khách nhận phòng
  5. Dưới tên phòng, hãy đánh dấu vào “Tôi không muốn khách nhận phòng vào những ngày này” rồi nhấp vào “Lưu thay đổi”.

Nếu Quý vị đã cài đặt giới hạn “Khách không được nhận phòng”, khách không thể đặt kỳ lưu trú có ngày bắt đầu vào những ngày Quý vị đã chọn, nhưng họ vẫn có thể đặt nếu những ngày này nằm trong khung thời gian rộng hơn.

Ví dụ, nếu Quý vị cài đặt giới hạn “Khách không được nhận phòng” cho phòng/chỗ nghỉ vào ngày 24/11:

  • Khách không thể đặt phòng/chỗ nghỉ đó trong khoảng 24-26/11 vì họ không thể nhận phòng vào 24/11.
  • Khách có thể đặt phòng/chỗ nghỉ đó trong khoảng 21-26/11 vì họ đến vào ngày không có giới hạn “Khách không được nhận phòng”.

Mẹo: Giới hạn tạo cơ hội để Quý vị áp dụng những điều kiện đặc biệt vào các đặt phòng nhận được. Tùy theo loại lịch, Quý vị sẽ có thể cài đặt một số giới hạn nhất định.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm