Tôi có thể in đặt phòng ở đâu?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Để in đặt phòng, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

  1. Đi đến “Đặt phòng
  2. Nhấp vào tên khách hoặc số tham chiếu
  3. Chọn “In trang này

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm