Tôi có thể in đặt phòng ở đâu?

Để in đặt phòng, Quý vị chỉ cần đăng nhập vào extranet và làm theo các bước sau:

  1. Đi đến “Đặt phòng
  2. Nhấp vào tên khách hoặc số tham chiếu
  3. Chọn “In trang này

Cần hỗ trợ thêm?

Nhận lời khuyên hữu ích từ Đối táctrên Diễn đàn Đối tác mới hôm nay

Đến Diễn đàn Đối tác