Tôi có thể hủy đơn đặt phòng không?

Đã cập nhật 3 tháng trước
Bạn có phải khách du lịch không? Nếu đúng, vui lòng vào trang hỗ trợ khách hàng.

Khi khách đặt phòng, đơn đặt phòng của họ được xác nhận ngay lập tức. Do đó, Quý vị không thể từ chối đơn đặt phòng.

Tùy thuộc vào chính sách của Quý vị, khách có thể hủy đơn đặt phòng bằng đường dẫn trong email xác nhận hoặc qua tài khoản Booking. Trong một số trường hợp, Quý vị có thể gửi yêu cầu hủy phòng nếu khách yêu cầu hoặc nếu có vấn đề với việc thanh toán của khách. Quý vị có thể xem phần dưới đây để biết thêm thông tin.

Theo yêu cầu của khách:

Nếu khách liên hệ với Quý vị để yêu cầu hủy phòng, Quý vị có thể làm theo các bước này trên extranet hoặc trong ứng dụng Pulse để thông báo cho chúng tôi.

Khách vắng mặt:

Nếu khách không xuất hiện, hãy đánh dấu đơn đặt phòng là “vắng mặt” trên extranet hoặc trên ứng dụng Pulse.

Thẻ tín dụng không hợp lệ:

Để biết thông tin về những điều cần làm khi khách có thẻ tín dụng không hợp lệ, hãy đọc bài viết này.

Không nhận được đặt cọc/thanh toán trước:

Nếu không nhận được các khoản này như dự tính, Quý vị có thể tìm hiểu thêm về các hành động cần thực hiện trong bài viết này.

Quá tải đặt phòng:

Để được trợ giúp về những việc cần làm trong trường hợp quá tải đặt phòng, Quý vị hãy liên hệ với đội Dịch vụ Khách hàng. Nếu muốn tìm hiểu về cách tránh quá tải đặt phòng, Quý vị hãy đọc bài viết này.

Bạn là khách đặt? Nếu đúng, vui lòng vào trang Chăm sóc khách hàng

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm