Tôi có thể hủy một đặt phòng bằng Pulse không?

Đã cập nhật 2 tháng trước

Khi khách tạo một đặt phòng, đặt phòng này sẽ được xác nhận ngay lập tức. Vì vậy, Quý vị không thể từ chối đặt phòng.

Tùy vào chính sách của Quý vị, khách có thể hủy đặt phòng bằng đường link trong email xác nhận hoặc qua tài khoản Booking của họ. Trong một số trường hợp, Quý vị có thể thực hiện yêu cầu hủy nếu khách có yêu cầu, hoặc nếu có vấn đề với việc thanh toán của khách. Quý vị hãy xem thêm thông tin dưới đây.

Nếu Quý vị cần hủy một đặt phòng, Quý vị có thể bắt đầu quá trình trong ứng dụng Pulse.

Yêu cầu bởi khách:

Nếu khách liên hệ với Quý vị để yêu cầu hủy đặt phòng, hãy cho chúng tôi biết qua các bước sau:

  1. Chọn đặt phòng Quý vị muốn bắt đầu quy trình hủy

  2. Trong mục “Chi tiết”, hãy kéo xuống và chọn “Yêu cầu hủy đặt phòng

  3. Chọn một lý do để yêu cầu hủy đặt phòng

  4. Chọn “Gửi yêu cầu

Lưu ý: Đặt phòng sẽ vẫn có hiệu lực tới khi Quý vị nhận được thông báo rằng khách đã đồng ý.

Đi đến Pulse

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Chương trình nhà cho khách đi công tác

Thêm các tiện nghi phù hợp cho khách đi công tác để tăng độ hiện diện mà không mất phí.

Tìm hiểu thêm