Tôi có thể thiết lập loại giới hạn đặt phòng nào?

Giới hạn là một cách áp dụng các điều kiện đặc biệt cho các đơn đặt phòng của Quý vị.

Các giới hạn này được phản ánh trong trang chỗ nghỉ Quý vị trên Booking.com để khách chỉ có thể đặt theo các giới hạn đó – từ đó giúp Quý vị quản lý các đơn đặt phòng dễ dàng hơn.

Tùy thuộc vào loại lịch mà Quý vị có thể thiết lập các giới hạn nhất định.

Nếu có lịch hiển thị cùng một lúc 30 ngày, Quý vị có thể thêm:

Mẹo: Quý vị cũng có thể thêm giới hạn lưu trú tối thiểu bằng ứng dụng Pulse.

Lưu ý: giới hạn lưu trú tối đa hiện không có trên Pulse hoặc lịch 30 ngày.

Đối với các loại lịch khác, Quý vị có thể thêm:

  • Lưu trú tối thiểu: thiết lập số đêm tối thiểu khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ.
  • Lưu trú tối đa: thiết lập số đêm tối đa khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ.
  • Số đêm bắt buộc: thiết lập số đêm chính xác mà khách có thể đặt chỗ nghỉ hoặc phòng.
  • Đặt phòng trước tối thiểu: thiết lập thời điểm trễ nhất khách có thể đặt trước phòng hay chỗ nghỉ.
  • Đặt phòng trước tối đa: thiết lập thời điểm sớm nhất khách có thể đặt trước phòng hay chỗ nghỉ.
  • Khách không được nhận phòng: đóng chỗ nghỉ hoặc phòng vào những ngày mà Quý vị không thể cho khách nhận phòng. Như vậy, khách không thể đặt kỳ lưu trú bắt đầu vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ lưu trú nằm trong khoảng ngày dài hơn)
  • Khách không được trả phòng: đóng chỗ nghỉ hoặc phòng vào những ngày mà Quý vị không thể cho khách trả phòng. Như vậy, khách không thể đặt kỳ lưu trú kết thúc vào những ngày đó (nhưng vẫn có thể đặt những ngày đó nếu kỳ lưu trú nằm trong khoảng ngày dài hơn)
  • Thời gian lưu trú tối thiểu tính từ khi đến: thiết lập số đêm tối thiểu mà khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ khi đặt vào ngày đến nhận phòng.
  • Thời gian lưu trú tối đa tính từ khi đến: thiết lập số đêm tối đa mà khách có thể đặt phòng hay chỗ nghỉ khi đặt vào ngày đến nhận phòng.

Quý vị có biết việc này có thể thực hiện trên thiết bị di động?

Ứng dụng Pulse của chúng tôi cho phép Quý vị quản lý chỗ nghỉ khi di động – mọi lúc, mọi nơi. Quá tiện lợi phải không?