Tôi có thể xóa các đơn đặt phòng đã hủy không?

Đã cập nhật 6 tháng trước
Lưu bài viết

Ngay cả sau khi đặt phòng đã hủy, đặt phòng đó vẫn tồn tại trên hệ thống và không thể xóa được. Việc lưu hồ sơ về thông tin này và theo dõi số lượng đặt phòng đã lưu trú cũng như đã hủy mà Quý vị nhận được rất hữu ích. Điều này sẽ mang lại bức tranh tổng quan cho Quý vị, đồng thời giúp Quý vị xem xét các đề xuất liên quan đến hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ mà chúng tôi có thể đưa ra.

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Giải thưởng Traveller Review Awards

Tìm hiểu xem Quý vị có phải là người đạt giải năm nay hay không để nhận bộ giải thưởng mới được số hóa hoàn toàn.

Tải ngay