Tôi có thể xem những thông tin gì về đặt phòng trên ứng dụng Pulse?

Nếu Quý vị đang sử dụng ứng dụng Pulse và cần thêm thông tin về một đơn đặt phòng cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

 • Chọn mục “Đặt phòng” trong ứng dụng Pulse.
 • Quý vị có thể kiểm tra các đơn đặt phòng trong tổng quan lịch (hiển thị mặc định) hoặc chọn biểu tượng danh sách ở góc trên bên phải để sắp xếp các đơn đặt phòng theo ngày đến.
  • Quý vị cũng có thể sử dụng ô tìm kiếm để tìm các đơn đặt phòng trước đây và sắp tới bằng các từ khóa như tên khách hoặc mã số đặt phòng.
 • Trong Pulse, Quý vị có thể xem các thông tin sau của mỗi đơn đặt phòng:
  • Ngày đến và ngày đi
  • Số tham chiếu đặt phòng
  • Số đêm
  • Số khách
  • Số phòng
  • Tên khách
  • Trạng thái Genius của khách
  • Chi tiết liên lạc của khách (điện thoại và email)
  • Ngôn ngữ ưu tiên của khách
  • Trạng thái đặt phòng (chọn trong số: “Phòng đã sẵn sàng”, “Đánh dấu vắng mặt” hoặc “Yêu cầu Hủy Đặt phòng”)
  • Tổng giá đặt phòng khách phải trả, tổng số tiền có thể tính hoa hồng và tổng hoa hồng Quý vị cần thanh toán cho Booking.com
  • Loại thanh toán
  • Loại phòng
  • Giá mỗi đêm
  • Kế hoạch bữa ăn (nếu có)
  • Chính sách hủy đặt phòng
  • Phụ phí (ví dụ: thuế thành phố, nếu áp dụng)
  • Tin nhắn của khách
  • Các ghi chú đặt phòng (Quý vị có thể thêm ghi chú vào phần “Chi tiết” trong mục “Đặt phòng”.)
  • Lịch sử chỉnh sửa đặt phòng (xuất hiện ở đầu phần “Chi tiết” trong mục “Đặt phòng” khi có thay đổi được thực hiện)