Tôi nên làm gì nếu gặp đơn hủy đặt phòng hoặc vắng mặt?

Đã cập nhật 9 tháng trước

Nếu khách không đến nhận đặt phòng và Quý vị chọn không thu phí, việc đánh dấu đặt phòng là vắng mặt rất quan trọng để Quý vị không phải trả hoa hồng. Việc này có thể được thực hiện dễ dàng trong extranet hoặc trên ứng dụng Pulse:

Làm sao để đánh dấu vắng mặt trong extranet?

  1. Chọn mục "Đặt phòng" trong extranet và chọn mã số đặt phòng cụ thể

  2. Nhấp vào “Đánh dấu vắng mặt” nằm ở phía bên phải trang

  3. Đặt phòng sẽ được đánh dấu là đã hủy và cả khách lẫn Quý vị đều sẽ nhận được email xác nhận.

Lưu ý: Nút “Đánh dấu vắng mặt” chỉ khả dụng từ 00h00 ngày nhận phòng, cho đến tối đa 48 giờ (2 ngày làm việc) sau ngày trả phòng. Sau thời điểm này, Quý vị sẽ không thể báo cáo đặt phòng vắng mặt nữa.

Làm sao để đánh dấu vắng mặt trên Pulse?

  1. Chọn mục "Đặt phòng" trên Pulse

  2. Tìm đặt phòng mà Quý vị muốn đánh dấu là vắng mặt. Quý vị có thể sử dụng thanh tìm kiếm nằm trên đầu màn hình, hoặc chọn ngày đến trong lịch và xác định đặt phòng trong danh sách phía dưới lịch.

  3. Chọn đặt phòng tương ứng

  4. Lướt xuống cuối màn hình

  5. Chọn nút "Đánh dấu vắng mặt"

  6. Chọn "Có" trong khung pop-up hiện lên.

Làm sao để theo dõi đơn hủy đặt phòng và vắng mặt?

Ngay cả sau khi một đặt phòng đã bị hủy, đặt phòng đó vẫn nằm trong hệ thống của chúng tôi và không thể bị xóa. Việc ghi nhớ thông tin này và theo dõi số đặt phòng đã lưu trú cũng như đã hủy mà Quý vị nhận được sẽ rất hữu ích. Thao tác này sẽ giúp Quý vị có tổng quan về hiệu quả hoạt động của chỗ nghỉ và cho biết những khía cạnh Quý vị có thể cải thiện.

Để biết thêm thông tin về cách thức hiểu, tránh và giảm lượng hủy đặt phòng tốt hơn, Quý vị có thể nhấp vào đây.

 

Quý vị nghĩ gì về trang này?

Cập nhật: Công cụ Phục hồi

Lời khuyên và thông tin chuyên sâu mới để thu hút khách hàng.

Tìm hiểu thêm