Chỉnh sửa đặt phòng trước khi khách đến nhận phòng

Cập nhật 1 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Khi khách đặt trên nền tảng của chúng tôi, đặt phòng của họ sẽ tự động được xác nhận. Tùy vào loại đặt phòng, Quý vị có thể thay đổi ngày đặt phòng hoặc gửi yêu cầu đổi đến khách qua extranet hoặc trong ứng dụng Pulse. Quý vị có thể tự chỉnh đặt phòng, hoặc gửi yêu cầu đổi ngày, dưới các điều kiện được giải thích trong bài viết này. Đối với các trường hợp khác, Quý vị cần yêu cầu chúng tôi thay đổi ngày cho Quý vị.

Xin lưu ý rằng Quý vị không thể đổi ngày của đặt phòng Smart Flex. Để biết đặt phòng nào là đặt phòng Smart Flex, vui lòng truy cập trang Đặt phòng trên extranet và sử dụng bộ lọc Đặt Phòng Smart Flex để xem Tình trạng đặt phòng.


Có gì trong bài viết này?


Tự thay đổi ngày đặt phòng trước khi khách đến nhận phòng

Đối với tất cả loại đặt phòng, Quý vị có thể thay đổi ngày cho đến khi khách đến nhận phòng, trừ các đặt phòng bị hủy hoặc thuộc diện Smart Flex. Quý vị có thể tự đổi ngày dưới các điều kiện sau:

 • Thanh toán được quản lý bởi Thanh toán bởi Booking.com hoặc chỗ nghỉ có đăng phòng trống trên Booking.com theo giá, thay vì theo phòng
 • Đặt phòng không được đánh dấu là đặt phòng bị trùng
 • Ngày nhận phòng mới không được là ngày trong quá khứ, trừ khi việc thanh toán được quản lý bên ngoài Thanh toán bởi Booking.com
 • Độ dài của kỳ lưu trú và giá không đổi

Thực hiện các bước sau để thay đổi ngày đặt phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc ứng dụng Pulse
 2. Nhấp vào Đặt phòng và chọn đặt phòng Quý vị muốn thay đổi ngày
 3. Nhấp vào Thay đổi ngày đặt phòng rồi thêm ngày nhận phòng và trả phòng mới trong mục Chọn ngày mới
 4. Nhấp vào Thay đổi ngày để hoàn tất

Khách sẽ nhận được email ghi chi tiết yêu cầu đổi ngày sau khi Quý vị hoàn tất các bước trên. Hãy nhớ rằng chúng tôi không kiểm tra lịch của Quý vị để biết về tình trạng phòng trống. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tự động mở phòng trống để cho phép việc thay đổi ngày.


Gửi yêu cầu thay đổi ngày

Đối với tất cả các loại đặt phòng, Quý vị cũng có thể gửi cho khách yêu cầu thay đổi ngày cho đến khi khách nhận phòng, trừ các đặt phòng Smart Flex. Quý vị có thể gửi yêu cầu dưới các điều kiện sau:

 • Thanh toán không được quản lý bởi Thanh toán bởi Booking.com
 • Đặt phòng không được đánh dấu là đặt phòng bị trùng
 • Chỗ nghỉ không có đăng phòng trống theo giá
 • Trong trường hợp là đơn đặt gồm nhiều phòng, toàn bộ đặt phòng sẽ được chỉnh sửa
 • Ngày nhận phòng mới không thể là ngày trong quá khứ

Thực hiện các bước sau để thay đổi ngày đặt phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc ứng dụng Pulse
 2. Nhấp vào Đặt phòng và chọn đặt phòng Quý vị muốn thay đổi ngày
 3. Nhấp vào Yêu cầu thay đổi ngày rồi thêm ngày nhận phòng và trả phòng mới trong mục Chọn ngày mới
 4. Nhấp vào Kiểm tra phòng trống và giá để xem tổng quan về đặt phòng được đề xuất
 5. Nhấp vào Gửi tới khách để hoàn tất

Khách hàng phải chấp nhận yêu cầu của Quý vị trong vòng 24 giờ để hoàn tất việc thay đổi ngày. Trong thời gian này, phòng trống của Quý vị sẽ bị đóng cho các ngày mới cho đến khi yêu cầu được chấp nhận, bị từ chối hoặc hết hạn. Nếu khách chấp nhận các thay đổi, Quý vị sẽ nhận được thông báo và email xác nhận. Nếu yêu cầu bị từ chối hoặc hết hạn, đặt phòng sẽ không đổi.


Tính giá đặt phòng khi có yêu cầu đổi ngày

Khi yêu cầu thay đổi ngày, Quý vị có thể điều chỉnh độ dài của kỳ lưu trú theo cách thủ công trước khi khách nhận phòng. Giá cho các ngày mới sẽ là các giá Quý vị đã cài trong lịch của mình.

Chúng tôi sẽ kiểm tra lịch của Quý vị để biết tình trạng phòng trống. Nếu Quý vị có đủ phòng trống và đặt phòng mới đáp ứng tất cả các chính sách và điều kiện của đặt phòng ban đầu, Quý vị có thể tiến hành gửi yêu cầu đến khách. Quý vị cũng có thể chọn giữ nguyên giá của những ngày ban đầu nếu đặt phòng không bao gồm bữa ăn và độ dài của kỳ lưu trú không đổi.

 Nếu Quý vị không đáp ứng được các điều kiện này hoặc không có sẵn phòng trống, chúng tôi vẫn sẽ để Quý vị gửi yêu cầu. Trong trường hợp này, giá đặt phòng sẽ không đổi miễn là độ dài của kỳ lưu trú không đổi. Nếu có sự thay đổi trong độ dài của kỳ lưu trú, chúng tôi sẽ tính giá mới dựa trên giá trung bình hằng ngày của những ngày đặt phòng cũ.

Bài viết này có hữu ích không?