Đã có kết quả! Chúng tôi sẽ sớm công bố và chung vui cùng những người chiến thắng Traveller Review Awards của năm nay.
 

Chỉnh sửa ngày đặt sau khi khách nhận phòng

Cập nhật 1 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Quý vị có thể thay đổi ngày đặt phòng và chỉnh sửa các thông tin như giá cả và độ dài lưu trú sau khi khách đã nhận phòng. Quý vị có thể thực hiện việc này qua extranet hoặc ứng dụng Pulse cho tất cả các đặt phòng ngoại trừ các đặt phòng Smart Flex và đặt phòng dùng Thanh toán bởi Booking.com. Có một số điều kiện khi thay đổi ngày đặt phòng sau khi khách nhận phòng. Tìm hiểu thêm về các điều kiện dưới đây và xem hướng dẫn cách thay đổi giá và ngày đặt phòng.


Có gì trong bài viết này?


Điều kiện để thay đổi ngày đặt phòng

Quý vị có thể thay đổi ngày đặt phòng từ thời điểm khách nhận phòng. Quý vị có thể cập nhật nhiều ngày đặt phòng cùng một lúc, nhưng mỗi lần chỉnh sửa mới chỉ có thể được thực hiện kể từ ngày nhận phòng.

 • Thanh toán không được quản lý bởi Thanh toán bởi Booking.com
 • Đặt phòng không được đánh dấu là đặt phòng bị trùng
 • Đặt phòng không bị hủy
 • Quý vị có thể thay đổi ngày nhận phòng sang ngày trước ngày nhận phòng ban đầu
 • Giá có thể được thay đổi bằng thao tác thủ công

Làm sao để thay đổi ngày đặt phòng sau khi khách nhận phòng?

Quý vị có thể thay đổi ngày và giá của đặt phòng sau khi khách nhận phòng mà không cần sự chấp thuận của khách. Hãy nhớ rằng chúng tôi không kiểm tra lịch của Quý vị để biết về tình trạng phòng trống. Quý vị có thể chọn bất kỳ ngày nào trong lịch của mình, ngay cả khi hệ thống của chúng tôi hiển thị là không có phòng trống.

Làm theo các bước sau để thay đổi ngày đặt phòng đã qua:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc ứng dụng Pulse
 2. Nhấp vào Đặt phòng và chọn đặt phòng Quý vị muốn chỉnh sửa
 3. Trong mục Cập nhật đặt phòng này, chọn Thay đổi giá & ngày đặt phòng
 4. Dưới mục Chọn ngày mới, thêm ngày nhận phòng và trả phòng mới 
 5. Nhấp vào Kiểm tra phòng trống & đổi giá để nhập thủ công giá mới cho đặt phòng, sau đó nhấp vào Tiếp tục
 6. Nhấp vào Lưu để hoàn tất

Bài viết này có hữu ích không?