Hướng dẫn cách thay đổi thông tin đặt phòng tại chỗ nghỉ

Cập nhật 6 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Đôi khi khách của Quý vị sẽ muốn thay đổi một số chi tiết trong đặt phòng, chẳng hạn như ngày nhận/trả phòng hoặc số ngày lưu trú. Những thông tin này có thể được thay đổi trước hoặc sau khi khách nhận phòng. Tuy nhiên, Quý vị không thể thay đổi chi tiết của đặt phòng đã bị hủy hoặc đặt phòng Smart Flex. Ngày nhận phòng mới không thể là ngày trong quá khứ. 


Các nội dung trong bài viết này


Chỉnh sửa đặt phòng trước khi khách đến nhận phòng

Đối với tất cả các loại đặt phòng, Quý vị có thể thay đổi đặt phòng cho đến thời điểm khách nhận phòng, ngoại trừ đối với các đặt phòng bị hủy và đặt phòng Smart Flex. Quý vị có thể tự đổi ngày dưới các điều kiện sau:

 • Chỗ nghỉ có phòng trống dựa trên giá, không phải dựa trên loại phòng/căn
 • Đặt phòng không được đánh dấu là bị trùng
 • Ngày nhận phòng mới không được là ngày trong quá khứ, trừ khi việc thanh toán được quản lý bên ngoài Thanh toán bởi Booking.com
 • Độ dài của kỳ lưu trú và giá không đổi

Thực hiện các bước sau để thay đổi ngày đặt phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc ứng dụng Pulse trên thiết bị di động 
 2. Nhấp vào Đặt phòng và chọn đặt phòng Quý vị muốn thay đổi ngày
 3. Nhấp vào Đổi giá & ngày đặt phòng rồi thêm ngày nhận phòng và trả phòng mới trong mục Chọn ngày mới
 4. Nhấp vào Thay đổi ngày để hoàn tất

Khách sẽ nhận được email ghi chi tiết yêu cầu đổi ngày sau khi Quý vị hoàn tất các bước trên. Hãy nhớ rằng chúng tôi không kiểm tra lịch của Quý vị để biết về tình trạng phòng trống. Thay vào đó, chúng tôi sẽ tự động mở phòng trống để cho phép việc thay đổi ngày.

Gửi yêu cầu thay đổi ngày trước khi khách nhận phòng

Đối với tất cả các loại đặt phòng, Quý vị cũng có thể gửi cho khách yêu cầu thay đổi ngày cho đến thời điểm khách nhận phòng, ngoại trừ các đặt phòng Smart Flex. Quý vị có thể gửi yêu cầu dưới các điều kiện sau:

 • Thanh toán không được quản lý bởi Thanh toán bởi Booking.com
 • Đặt phòng không được đánh dấu là bị trùng
 • Vào những ngày đó, chỗ nghỉ của Quý vị không có phòng trống dựa trên giá
 • Trong trường hợp là đơn đặt gồm nhiều phòng, toàn bộ đặt phòng sẽ được chỉnh sửa
 • Ngày nhận phòng mới không thể là ngày trong quá khứ

Thực hiện các bước sau để thay đổi ngày đặt phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet hoặc ứng dụng Pulse
 2. Nhấp vào Đặt phòng và chọn đặt phòng Quý vị muốn thay đổi ngày
 3. Nhấp vào Yêu cầu thay đổi ngày rồi thêm ngày nhận phòng và trả phòng mới trong mục Chọn ngày mới
 4. Nhấp vào Kiểm tra phòng trống và giá để xem tổng quan về đặt phòng được đề xuất
 5. Nhấp vào Gửi tới khách để hoàn tất

Khách hàng phải chấp nhận yêu cầu của Quý vị trong vòng 24 giờ để hoàn tất việc thay đổi ngày. Trong thời gian này, phòng trống của Quý vị sẽ bị đóng cho các ngày mới cho đến khi yêu cầu được chấp nhận, bị từ chối hoặc hết hạn. Nếu khách chấp nhận các thay đổi, Quý vị sẽ nhận được thông báo và email xác nhận. Nếu yêu cầu bị từ chối hoặc hết hạn, đặt phòng sẽ không bị thay đổi.


Chỉnh sửa đặt phòng sau khi khách nhận phòng

Quý vị có thể thay đổi chi tiết đặt phòng, chẳng hạn như giá hoặc số ngày lưu trú, sau khi khách đã nhận phòng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không kiểm tra lịch phòng trống của chỗ nghỉ, vì vậy Quý vị có thể chọn bất kỳ ngày nào trong lịch, ngay cả khi hệ thống hiển thị rằng những ngày này không có phòng trống. 

Đặt phòng có thể được thay đổi nếu:

Làm theo các bước sau để thay đổi chi tiết đặt phòng sau khi nhận phòng:

 1. Đăng nhập vào extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng và chọn đặt phòng Quý vị muốn chỉnh sửa
 3. Trong mục Quản lý đặt phòng, chọn Đổi giá & ngày đặt phòng
 4. Dưới mục Chọn ngày mới, thêm ngày nhận phòng và trả phòng mới
 5. Nhấp vào Kiểm tra phòng trống & đổi giá để nhập giá mới cho đặt phòng, sau đó nhấp vào Tiếp theo
 6. Nhấp vào Lưu

Thực hiện các thay đổi không liên quan đến ngày cho đặt phòng

Quý vị có thể thay đổi trạng thái đặt phòng. Bao gồm việc yêu cầu chúng tôi hủy đặt phòng hoặc đánh dấu khách vắng mặt với sự chấp thuận của họ. Quý vị cũng có thể thực hiện các thay đổi cụ thể đối với các chi tiết đặt phòng, chẳng hạn như ngày nhận phòng, trả phòng và ngày lưu trú.


Từ chối đặt phòng

Tất cả các đặt phòng đều được xác nhận ngay lập tức và phải được khách sạn tiếp nhận, do đó chỗ nghỉ không thể từ chối đặt phòng và chỉ có thể thay đổi đặt phòng trong một số trường hợp. 

Trong trường hợp quá tải đặt phòng vì lý do bất khả kháng, khách sẽ cần phải chuyển chỗ ở và Quý vị có trách nhiệm tìm cho khách chỗ nghỉ với tiêu chuẩn tương đương hoặc tốt hơn.

Trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như Quý vị nghi ngờ đặt phòng gian lận, Quý vị có thể hành động để tự bảo vệ mình bằng cách thiết lập các yêu cầu dành cho khách đặt phòng bên cạnh các chính sách và phí hủy, cũng như thêm các yêu cầu thanh toán trước.  Quý vị có thể chủ động yêu cầu hủy đơn đặt nếu xảy ra vấn đề với khoản thanh toán của khách. Đọc thêm về chủ đề này tại bài viết này.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?