Hủy đặt phòng cho khách

Cập nhật 2 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Nếu khách yêu cầu hủy đơn đặt, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua extranet hoặc ứng dụng Pulse. Nhờ đó, Quý vị sẽ tránh phải thanh toán hoa hồng cho đơn đặt bị hủy.


Các nội dung trong bài viết này


Hủy đặt phòng qua extranet

Để thông báo cho chúng tôi về việc hủy đặt phòng qua extranet, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng
 3. Chọn đặt phòng mà Quý vị muốn hủy 
 4. Nhấn Yêu cầu hủy đặt phòng
 5. Chọn lý do hủy
 6. Nhấn Gửi

Khách sẽ nhận được email với yêu cầu hủy đặt phòng. Đơn đặt vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi khách chấp nhận yêu cầu. Sau khi khách chấp nhận yêu cầu, cả Quý vị và khách sẽ nhận được email hủy. 


Hủy đặt phòng qua ứng dụng Pulse

Để thông báo cho chúng tôi về việc hủy đặt phòng qua Pulse, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập ứng dụng Pulse trên điện thoại
 2. Nhấn Đặt phòng
 3. Chọn đặt phòng cần hủy
 4. Nhấn Yêu cầu hủy đặt phòng
 5. Chọn lý do hủy
 6. Nhấn Gửi yêu cầu

Quý vị và khách sẽ nhận được email thông báo rằng đơn đặt sẽ bị hủy. Đơn đặt vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi khách xác nhận việc hủy.

Quý vị cũng có thể gợi ý thay đổi ngày cho khách, cho phép họ giữ đặt phòng và giúp Quý vị bảo toàn đặt phòng đó. Để biết thêm về tính năng này, vui lòng truy cập đường link này.

Bài viết này có hữu ích không?