Làm sao để thiết lập và sử dụng chính sách hủy?

Đã cập nhật 12 tháng trước
Lưu

Bằng cách thiết lập các chính sách hủy, Quý vị cho khách biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu họ hủy hay thay đổi đặt phòng – và bảo vệ Quý vị khỏi việc bị mất doanh thu. Có 2 điều đơn giản mà Quý vị có thể làm để xử lý những trường hợp hủy sao cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình:

Thêm hay thay đổi chính sách hủy

 1. Chọn mục “Chỗ nghỉ” trong extranet rồi chọn Chính sách.

 2. Chọn nút “Chỉnh sửa”tương ứng với chính sách Quý vị muốn thay đổi.

 3. Thay đổi cài đặt của chính sách:

  a. Quý vị có thể nêu rõ khoảng thời gian được hủy miễn phí nếu có, cũng như khung thời gian có thể được hủy trước khi khách đến. b. Quý vị có thể nêu rõ khách sẽ bị thu phí bao nhiêu trong trường hợp hủy phòng hoặc vắng mặt.
 4. Đừng quên chọn “Lưu” khi hoàn tất. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho các đặt phòng trong tương lai.

Thêm hay thay đổi chính sách hủy cho những loại giá cụ thể

Sau khi tạo chính sách mới, Quý vị cần liên kết với một giá để kích hoạt chính sách đó trên trang Booking.com của mình:  

 1. Đi vào mục “Giá và tình trạng phòng trống”.

 2. Chọn Loại giá, sau đó chọn “Chỉnh sửa” nằm dưới chính sách tương ứng.

 3. Trong mục “Chính sách nào?, chọn chính sách mà Quý vị vừa tạo.

 4. Chọn “Xem lại” để kiểm tra lại lần nữa xem thông tin có chính xác không.

 5. Chọn “Kích hoạt loại giá” để hoàn tất.

 

 

Is this article helpful?