Làm sao mở phòng ngay tức thì để bán sau khi bị hủy?

Đã cập nhật 1 năm trước
Lưu

Để giúp Quý vị tiết kiệm thời gian xử lý các yêu cầu hủy thông thường, chúng tôi đã tạo ra công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng.

Công cụ cho phép Quý vị chấp thuận trước việc miễn thu phí cho các yêu cầu hủy phòng đủ điều kiện, để Quý vị có thể xử lý chúng nhanh chóng và bán lại phòng ngay lập tức.

Để xác định hủy đặt phòng nào đủ điều kiện, Quý vị có thể chọn khoảng thời gian mong muốn từ lúc đặt phòng đến lúc hủy. Ví dụ như hầu hết các đơn hủy xảy ra 1 ngày sau khi thực hiện đặt phòng. Lịch của Quý vị sẽ được cập nhật ngay lập tức và các phòng vừa hủy sẽ được đăng bán trở lại.

Để bật tính năng này, Quý vị vui lòng truy cập Trung tâm Cơ hội trên extranet, tìm cơ hội liên quan rồi nhấn “Hành động”.

Nếu Quý vị không thấy lựa chọn này trên Trung tâm Cơ hội, vui lòng thực hiện các bước dưới đây:  

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấn mục "Chỗ nghỉ".

  2. Chọn “Chính sách”.

  3. Dưới “Chính sách hủy và thanh toán trước”, nhấn “Thay đổi/thêm thông tin” cho chính sách Quý vị muốn cài ngoại lệ.

  4. Tích vào “Có” cho câu hỏi: “Liệu có khoảng thời gian nào mà khách có thể hủy đặt phòng miễn phí?”.

  5. Nêu rõ các điều kiện áp dụng.

  6. Đừng quên chọn “Lưu” khi hoàn tất.

Ghi chú: Đối với các đặt phòng không hoàn tiền và hoàn tiền một phần, Quý vị sẽ phải trả phí hoa hồng cho các khoản phí hủy mà Quý vị nhận được. Đấy là các đặt phòng mà khách có nghĩa vụ phải thanh toán một khoản không hoàn tiền cụ thể (toàn bộ hoặc một phần của chi phí đặt phòng), kể cả khi họ không lưu trú tại chỗ nghỉ Quý vị.

Is this article helpful?