Nếu khách yêu cầu hủy đặt phòng, tôi phải làm gì khi sử dụng Pulse?

Đã cập nhật 10 tháng trước
Lưu

Điều quan trọng là Quý vị cần phải thông báo cho chúng tôi biết về bất kỳ yêu cầu hủy đặt phòng nào mà Quý vị nhận được từ khách, như vậy Quý vị sẽ không bị tính hoa hồng cho các đơn đặt phòng đó.

Nếu khách muốn hủy đặt phòng, Quý vị có thể yêu cầu điều này trên ứng dụng Pulse một cách dễ dàng. Quý vị chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Đi đến mục "Đặt phòng" trên Pulse
  2. Nhấn vào tên khách hoặc mã đặt phòng liên quan
  3. Nhấn vào “Yêu cầu hủy đặt phòng” ở bên phải của trang
  4. Cả Quý vị và khách đều sẽ nhận được email xác nhận là đơn đặt phòng đã bị hủy.

Bài viết này có hữu ích không?