Nếu tôi chọn miễn phí hủy phòng, làm sao để thực hiện điều này?

Đã cập nhật 4 tháng trước
Lưu

Ngay cả khi khách đặt phòng với giá không hoàn tiền, họ vẫn có khả năng yêu cầu hủy đặt phòng miễn phí.

Quý vị có thể sử dụng công cụ Các trường hợp ngoại lệ miễn phí hủy phòng để tự động cho phép hủy đặt phòng miễn phí nếu yêu cầu được thực hiện vào một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như trong vòng 24 giờ sau khi đặt phòng đó được thực hiện.

Nếu Quý vị vẫn chưa cài đặt công cụ này, và/hoặc nếu khách liên hệ với chúng tôi để yêu cầu hủy đặt phòng sau khi khoảng thời gian thiết lập đã trôi qua, nhân viên Dịch vụ khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ để xem Quý vị có đồng ý miễn phí này hay không.

Đó là bởi vì, mặc dù chúng tôi luôn giải thích các điều kiện đặt phòng rõ ràng cho khách, miễn phí hủy là hành động thân thiện, giúp ngăn chặn than phiền và mang lại nhiều khách hàng hài lòng đến với chỗ nghỉ trong tương lai.

Tuy nhiên, quyết định sử dụng công cụ Các trường hợp ngoại lệ miễn phí hủy phòng, và việc Quý vị có đồng ý miễn phí cho các yêu cầu hủy đặt phòng hay không, là hoàn toàn phụ thuộc vào Quý vị.

Lưu ý: trong trường hợp đặt phòng không hoàn tiền và hoàn tiền một phần*, Quý vị sẽ bị tính hoa hồng cho bất kỳ phí hủy đặt phòng nào nhận được.

*Đặt phòng không hoàn tiền và hoàn tiền một phần là tất cả các đặt phòng trong đó khách bắt buộc phải trả một số tiền không hoàn lại cụ thể (toàn bộ hoặc một phần giá trị đặt phòng), ngay cả khi họ không lưu trú tại chỗ nghỉ Quý vị.

Is this article helpful?