Thay đổi ngày đặt phòng của khách khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng

Updated 1 tháng trước | 5 phút đọc
Lưu

Theo khuyến cáo đi lại chính thức từ chính phủ về virus corona (COVID-19), chúng tôi đã tuyên bố Sự kiện bất khả kháng (Force Majeure (FM)) từ đầu năm 2020 cho các quốc gia và đặt phòng bị ảnh hưởng. FM cũng áp dụng cho các trường hợp cá nhân trong đó các hạn chế ngăn cản khách đến hoặc lưu trú tại chỗ nghỉ họ đã đặt. Điều này phù hợp với Điều khoản chung đang được áp dụng.

Mời Quý vị đọc bài viết này để biết thêm thông tin về cách FM được áp dụng.


Có gì trong bài viết này?


Khách có thể thay đổi đặt phòng không hoàn tiền như thế nào?

Bất cứ khi nào FM được tuyên bố, khách có quyền hủy đặt phòng của họ miễn phí. Để hỗ trợ các đối tác, chúng tôi đã phát triển một tính năng mới cho phép khách không chỉ hủy mà còn thay đổi ngày nhận và trả phòng cho các đặt phòng không hoàn tiền nếu điều kiện FM áp dụng cho trường hợp của họ.

Tính năng này không yêu cầu bất kỳ hành động nào từ đối tác. Tuy nhiên, để giúp quy trình diễn ra một cách hiệu quả, chúng tôi khuyên các đối tác thêm phòng trống vào lịch cho ít nhất 12 tháng tới để khách có thể chọn ngày lưu trú mới mà không cần liên hệ trực tiếp với chỗ nghỉ.


Điều kiện để đặt phòng lại

Tính năng này khả dụng cho những khách:

  • Không thể đến hoặc lưu trú tại chỗ nghỉ nằm trong khu vực đã được chúng tôi tuyên bố áp dụng Sự kiện bất khả kháng.
  • Chưa đến ngày nhận phòng của đặt phòng không hoàn tiền
  • Đang đặt lại phòng cho cùng một khoảng thời gian lưu trú hoặc lâu hơn

Nếu giá đặt phòng mới bằng hoặc cao hơn giá ban đầu, đặt phòng mới sẽ tự động được xác nhận. Nếu giá đặt phòng mới thấp hơn giá ban đầu hoặc nếu ngày khách chọn không có phòng, khách sẽ được yêu cầu nhắn tin trực tiếp cho chỗ nghỉ để tìm cách giải quyết.

Khi đặt lại, khách sẽ không thể thay đổi các chi tiết sau:

  • Phòng
  • Sức chứa
  • Dịch vụ bao gồm (như bữa sáng)
  • Chính sách hủy
  • Hình thức thanh toán

Bài viết này có hữu ích không?