Xử lý đơn hủy và yêu cầu hủy phòng của khách

Cập nhật 4 tháng trước | 2 phút đọc
Lưu

Nếu khách yêu cầu hủy đơn đặt, Quý vị có thể thông báo cho chúng tôi qua extranet hoặc ứng dụng Pulse. Nhờ đó, Quý vị sẽ tránh phải thanh toán hoa hồng cho đơn đặt bị hủy. Dưới đây là các điều kiện để Quý vị đưa ra yêu cầu hủy và khắc phục sự cố khi hủy đơn. 


Các nội dung trong bài viết này:


Điều kiện hủy đặt phòng

Tùy thuộc vào chính sách của Quý vị, khách có thể hủy đơn đặt thông qua đường dẫn trong email xác nhận đặt phòng hoặc bằng tài khoản Booking.com của họ. Trong một số trường hợp, Quý vị có thể chủ động yêu cầu hủy đơn đặt nếu khách yêu cầu Quý vị làm như vậy hoặc nếu có vấn đề với khoản thanh toán của khách chẳng hạn. Vui lòng tham khảo thêm các tình huống bên dưới:

Dưới đây là cách hủy đơn đặt theo yêu cầu của khách. 


Hủy đặt phòng qua extranet

Nếu khách liên hệ với Quý vị để hủy đặt phòng, Quý vị cần thông báo việc này cho chúng tôi qua extranet theo các bước sau:

 1. Đăng nhập extranet
 2. Nhấp vào Đặt phòng
 3. Chọn đặt phòng mà Quý vị muốn hủy 
 4. Nhấn Yêu cầu hủy đặt phòng
 5. Chọn lý do hủy
 6. Nhấn Gửi

Khách sẽ nhận được email với yêu cầu hủy đặt phòng. Đơn đặt vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi khách chấp nhận yêu cầu. Sau khi khách chấp nhận yêu cầu, cả Quý vị và khách sẽ nhận được email hủy.


Hủy đặt phòng qua ứng dụng Pulse

Để thông báo cho chúng tôi về việc hủy đặt phòng qua Pulse, vui lòng thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập ứng dụng Pulse trên điện thoại
 2. Nhấn Đặt phòng
 3. Chọn đặt phòng cần hủy
 4. Nhấn Yêu cầu hủy đặt phòng
 5. Chọn lý do hủy
 6. Nhấn Gửi yêu cầu

Quý vị và khách sẽ nhận được email thông báo rằng đơn đặt sẽ bị hủy. Đơn đặt vẫn sẽ có hiệu lực cho đến khi khách xác nhận việc hủy.

Quý vị cũng có thể gợi ý thay đổi ngày cho khách, cho phép họ giữ đặt phòng và giúp Quý vị bảo toàn đặt phòng đó. Để biết thêm về tính năng này, vui lòng truy cập đường link này.


Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi hủy đặt phòng thay khách? 

Chúng tôi tính phí hoa hồng cho các đặt phòng được thực hiện trên nền tảng của chúng tôi, bao gồm cả hoa hồng tính trên các khoản phí hủy và/hoặc phí vắng mặt mà Quý vị đã cài cho các đặt phòng. Nếu lẽ ra khách cần trả phí hủy phòng hoặc phí vắng mặt nhưng Quý vị chọn miễn các loại phí này, chúng tôi sẽ không tính phí hoa hồng. 

Khi Quý vị sử dụng tính năng “Yêu cầu hủy đặt phòng”, đặt phòng sẽ được hủy miễn phí. Trong trường hợp có phí hủy, khách buộc phải liên hệ với dịch vụ khách hàng của Booking.com hoặc quản lý đặt phòng ngay trong phần xác nhận đơn đặt trên tài khoản của mình.

Trong trường hợp hủy đơn, nếu Quý vị muốn đảm bảo tình trạng phòng trống được cập nhật kịp thời, hãy sử dụng tính năng tự động mở bán. Tính năng này giúp đảm bảo rằng khi đặt phòng bị hủy, Quý vị có thể tự động mở lại phòng hoặc căn bị hủy để tiếp tục nhận đơn đặt từ các khách hàng tiềm năng khác.

 

Quý vị muốn tìm thêm thông tin về cách xử lý phí hủy và hoa hồng?

Đọc thêm

Câu hỏi thường gặp về khắc phục sự cố khi hủy đơn

 • Quý vị có thể gửi yêu cầu hủy phòng qua extranet hoặc ứng dụng Pulse trễ nhất là 48 giờ trước ngày khách nhận phòng. Nếu khách yêu cầu Quý vị hủy đặt phòng trong vòng 48 giờ trước khi họ đến, vui lòng thông báo cho khách rằng Quý vị không thể thay mặt họ xử lý yêu cầu này, đồng thời khuyên họ liên hệ với Dịch vụ Khách hàng. 

  Nếu yêu cầu hủy được thực hiện sau nửa đêm vào ngày nhận phòng, Quý vị có thể sử dụng tính năng Đánh dấu vắng mặt trên extranet và thu các khoản phí vắng mặt.

 • Nếu có sự cố phát sinh và không thể đón tiếp khách, Quý vị phải báo cáo điều này với bộ phận dịch vụ khách hàng để họ hỗ trợ yêu cầu hủy đặt phòng và chuyển chỗ nghỉ cho khách nếu được.

 • Nếu Quý vị gặp khó khăn khi thu tiền đặt cọc hoặc phí trả trước và đã yêu cầu khách thanh toán nhưng họ không đáp ứng yêu cầu này và Quý vị muốn hủy đặt phòng, Quý vị có thể sử dụng tính năng Yêu cầu hủy đặt phòng qua Hộp thư extranet như đã đề cập ở trên.

  Trong trường hợp Quý vị gặp khó khăn khi thu các khoản thanh toán trước mà khách chưa thanh toán và vẫn muốn giữ đặt phòng, Quý vị có thể đánh dấu thẻ tín dụng là không hợp lệ

  Đối với các chỗ nghỉ đang sử dụng Thanh toán bởi Booking.com, nếu Quý vị gặp trường hợp hủy, vắng mặt hoặc chỉnh sửa đặt phòng và Quý vị có khoản tiền cần thu, chúng tôi sẽ gửi email cho Quý vị có kèm thông tin thẻ tín dụng ảo (VCC) đã cập nhật. Đọc thêm về cách thiết lập chính sách tiền cọc, thanh toán trước và các loại phí.

 • Quý vị có thể báo cáo thẻ tín dụng không hợp lệ trong extranet hoặc ứng dụng Pulse. Đọc thêm về cách xử lý thẻ tín dụng không hợp lệ.

 • Nếu khách có hành vi sai phạm sau ngày nhận phòng, Quý vị có thể sử dụng tính năng Báo cáo hành vi sai phạm của khách trên extranet để báo cáo vấn đề. Thời gian để báo cáo là từ ngày sau ngày nhận phòng cho đến 7 ngày sau khi trả phòng.

 • Thiết lập chính sách hủy sẽ giúp khách biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ hủy hoặc thay đổi đặt phòng. Việc này cũng có thể giúp bảo vệ Quý vị khỏi rủi ro bị hao hụt doanh thu. Đọc thêm về cách thiết lập chính sách hủy.

Bài viết này có hữu ích không?