Xử lý chi phí hủy và hoa hồng

Cập nhật 10 tháng trước | 3 phút đọc
Lưu

Bất kể khách có lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị hay không, chúng tôi đều thu phí hoa hồng cho các kỳ lưu trú đã xác nhận, các đặt phòng không hoàn tiền và hoàn tiền một phần. Tuy nhiên, Quý vị sẽ không cần phải trả hoa hồng trong một số trường hợp. Chúng tôi cũng đã phát triển một công cụ để giúp Quý vị tự động chấp nhận các yêu cầu hủy miễn phí của khách trong khoảng thời gian mà Quý vị chọn.


Các nội dung trong bài viết này


Hoa hồng và các đặt phòng bị hủy

Bất kể khách có lưu trú tại chỗ nghỉ của Quý vị hay không, chúng tôi cũng sẽ thu phí hoa hồng cho các kỳ lưu trú đã xác nhận.

Quý vị cũng phải trả hoa hồng khi:

  • Quý vị thu tiền từ khách cho các trường hợp vắng mặt hoặc hủy đặt phòng không hoàn tiền hoặc hoàn tiền một phần
  • Quý vị thu tiền từ khách hủy đặt phòng sau khi thời gian hủy miễn phí đã kết thúc

Quý vị không phải trả hoa hồng khi:


Công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng hoạt động ra sao

Ngay cả khi khách đặt giá không hoàn tiền, họ có thể yêu cầu hủy miễn phí. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy khách hàng khả năng cao sẽ hủy đặt phòng mà họ lỡ tay đặt trong vòng 24 giờ. Trên thực tế, 25% các yêu cầu hủy được thực hiện trong khoảng thời gian này.

Quý vị luôn có quyền chọn chấp nhận hay không đối với những yêu cầu này, nhưng Quý vị cũng có thể sử dụng công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng để tự động hóa quy trình.

Công cụ sẽ cho phép Quý vị tự động hóa việc hủy miễn phí nếu khách yêu cầu trong khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đặt. Khi sử dụng công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng, lịch của Quý vị sẽ cập nhật ngay tức thì và các phòng/căn bị hủy sẽ được mở lại ngay để nhận đặt phòng lần nữa.

Nếu Quý vị chưa thiết lập công cụ này, hoặc khách yêu cầu chúng tôi hủy đặt phòng cho họ sau khi quá hạn hủy miễn phí, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý vị để xin ý kiến về việc hủy miễn phí.

Mặc dù chúng tôi luôn giải thích các điều kiện đặt phòng cho khách, miễn phí là một cử chỉ thân thiện có thể giúp ngăn chặn các khiếu nại và thúc đẩy những khách cảm thấy hài lòng đặt lại với Quý vị trong tương lai. Tất nhiên, việc sử dụng công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng và miễn phí hủy cho khách hay không vẫn luôn tùy vào quyết định của Quý vị.


Cách sử dụng công cụ Ngoại lệ miễn phí hủy phòng

  1. Đăng nhập vào extranet
  2. Nhấp vào Chỗ nghỉ rồi chọn Chính sách
  3. Dưới Chính sách hủy phòng và thanh toán trước, nhấn Chỉnh sửa dưới chính sách mà Quý vị muốn cài đặt ngoại lệ
  4. Dưới câu hỏi Liệu có khoảng thời gian nào mà khách có thể hủy đặt phòng miễn phí?, chọn
  5. Đưa ra các điều kiện mà Quý vị muốn thiết lập cho ngoại lệ
  6. Nhấp vào Lưu

Để tìm hiểu thêm về thời điểm Quý vị có thể hủy đặt phòng, vui lòng xem bài viết này.

Truy cập extranet

Bài viết này có hữu ích không?