Điểm phản hồi là gì?

Đã cập nhật 3 tháng trước
Lưu

Theo các nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng khách rất cảm kích việc chỗ nghỉ trả lời yêu cầu và tin nhắn của họ một cách nhanh chóng. 

Để giúp Quý vị đảm bảo rằng mình trả lời khách kịp thời, chúng tôi cho Quý vị thấy “Điểm Phản Hồi” trong extranet Booking.com. Quý vị có thể thấy điểm số này trong phần "Tin nhắn của khách" trong "Hộp thư" cũng như trang "Hiệu suất" trong "Trang chủ" tab.

Bằng cách trả lời khách sớm nhất có thể, Quý vị sẽ có thể cải thiện Điểm Phản Hồi của mình cũng như trải nghiệm chung của khách. Hơn nữa, chúng tôi thấy rằng những đối tác có điểm cao thường có tỷ lệ hủy đặt phòng thấp hơn và điểm đánh giá cao hơn.

Điểm Phản Hồi của Quý vị được tính như thế nào?

Điểm Phản Hồi của Quý vị sẽ được hiển thị sau khi Quý vị nhận được 10 tin nhắn của khách.

Điểm được cập nhật hàng ngày và phản ánh số phần trăm tin nhắn trong 30 ngày qua mà Quý vị đã phản hồi trong vòng 24 giờ.

Ghi chú: Nếu Quý vị nhận được ít hơn 10 tin nhắn của khách trong vòng 30 ngày qua, Điểm Phản Hồi của Quý vị sẽ phản ánh phần trăm số lượng tin nhắn mà Quý vị đã phản hồi trong vòng 24 giờ trong số 10 tin nhắn gần nhất.  

 

Các tin nhắn được đánh dấu "Không cần trả lời" trong vòng 24 giờ sẽ không được tính vào Điểm Phản Hồi.

 

Ảnh
reply_score_help

Is this article helpful?