Booking.com có quyền truy cập vào các tin nhắn tôi gửi cho khách không?

Đã cập nhật 8 month trước
Save

Chúng tôi lưu trữ mọi thông tin liên lạc gửi qua Booking.com và chúng tôi có thể truy cập các thông tin này nếu Quý vị hoặc khách yêu cầu. Trong trường hợp vô cùng cần thiết, vì lý do an ninh hoặc pháp lý như phát hiện và ngăn ngừa gian lận, chúng tôi cũng có thể truy cập các thông tin này.

Booking.com không chịu trách nhiệm về các nội dung mà đối tác hoặc khách gửi tới nhưng nếu Quý vị cảm thấy bất kỳ thông tin nào không phù hợp, đáng nghi hoặc chứa thư rác, vui lòng báo cáo cho chúng tôi bằng cách nhấp vào đường dẫn ở cuối tin nhắn của khách.

Chúng tôi có thể phân tích các thông tin liên lạc nhằm mục đích cải thiện dịch vụ này. Xin lưu ý rằng bằng việc sử dụng tính năng giao tiếp này, bao gồm các thông tin liên lạc qua địa chỉ email ẩn danh, tất cả các tin nhắn sẽ được lưu trữ và Booking.com có thể truy cập vào đó.

*Nếu Quý vị không muốn Booking.com theo dõi hoặc lưu trữ các thông tin liên lạc của mình, vui lòng không sử dụng tính năng liên lạc do Booking.com cung cấp, kể cả các địa chỉ email ẩn danh.

Quý vị nghĩ gì về trang này?