Làm sao để dịch tin nhắn của khách sang ngôn ngữ của tôi?

Đã cập nhật 1 năm trước
Lưu

Vì Booking.com là nền tảng toàn cầu, ngôn ngữ mà Quý vị sử dụng đôi khi không phải là ngôn ngữ khách sử dụng.

Để việc giao tiếp được dễ dàng hơn giữa đối tác và khách, chức năng dịch thuật có thể được tìm thấy trong cả extranet lẫn Pulse:

  1. Hãy đi đến: Mục “Tin nhắn” trong Pulse, hoặc “Tin nhắn từ khách” trong “Hộp thư” extranet.
  2. Nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm (“...”) ngay kế tin nhắn mà Quý vị muốn dịch.
  3. Nhấp vào lựa chọn pop-up “Xem bản dịch” hiện ra.
  4. Tin nhắn này sẽ được dịch sang ngôn ngữ mà Quý vị đã chọn làm ngôn ngữ ưu tiên trong cài đặt.

LƯU Ý: Chức năng này hiện chỉ dùng được 1 chiều, nghĩa là phản hồi của Quý vị sẽ không được dịch. Chúng tôi khuyến khích Quý vị phản hồi bằng ngôn ngữ ưu tiên của khách để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho họ.

Bài viết này có hữu ích không?