Tìm hiểu về điểm phản hồi

Cập nhật 2 năm trước
Lưu

Các nghiên cứu cho thấy rằng khách đánh giá cao việc chỗ nghỉ trả lời yêu cầu và tin nhắn của họ một cách nhanh chóng. Điểm phản hồi phản ánh tốc độ trả lời tin nhắn từ khách của Quý vị.


Có gì trong bài viết này?


Chúng tôi tính điểm phản hồi của Quý vị như thế nào?

Điểm phản hồi của Quý vị sẽ được hiển thị sau khi Quý vị nhận được 10 tin nhắn đầu tiên từ khách. Điểm được cập nhật hàng ngày và phản ánh phần trăm tin nhắn trong 30 ngày qua mà Quý vị đã phản hồi trong vòng 24 giờ.

Lưu ý: Nếu Quý vị nhận được ít hơn 10 tin nhắn từ khách trong 30 ngày qua, điểm phản hồi của Quý vị sẽ được tính dựa trên 10 tin nhắn gần đây nhất.  

Chúng tôi không bao gồm các tin nhắn được đánh dấu là Không cần trả lời trong vòng 24 giờ khi tính điểm phản hồi.


Xem và cải thiện điểm phản hồi

Chúng tôi hiển thị Điểm phản hồi trong extranet Booking.com của Quý vị. Quý vị có thể xem điểm này trong phần Tin nhắn về đặt phòng ở mục Hộp thư cũng như trong phần Dữ liệu ở mục Trang chủ.

Quý vị có thể cải thiện điểm phản hồi bằng cách trả lời khách càng sớm càng tốt. Chúng tôi thấy rằng những đối tác có điểm phản hồi cao thường có tỉ lệ hủy thấp hơn và điểm đánh giá chung tốt hơn.

 

reply_score_help

Bài viết này có hữu ích không?