Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Tôi không thể liên lạc với khách. Tôi nên làm gì?

Cập nhật 7 tháng trước
Lưu

Nếu không thể liên lạc với khách, Quý vị có thể liên hệ với “Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng” thông qua “Hộp thư” trên extranet và chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời các thắc mắc Quý vị có thể có.

Bài viết này có hữu ích không?