Tôi không thể liên lạc với khách. Tôi nên làm gì?

Đã cập nhật 5 month trước
Lưu

Nếu không thể liên lạc với khách, Quý vị có thể liên hệ với “Đội ngũ Dịch vụ Khách hàng” thông qua “Hộp thư” trên extranet và chúng tôi sẽ hỗ trợ trả lời các thắc mắc Quý vị có thể có.

Is this article helpful?