Tại sao địa chỉ email của khách có đuôi “@guest.booking.com”?

Cập nhật 2 tháng trước
Lưu

Đối với mỗi đặt phòng, Booking.com cung cấp cho Quý vị và khách một địa chỉ email phụ ẩn danh và không trùng lặp. Tất cả tin nhắn gửi đến địa chỉ email phụ này sẽ được chuyển tiếp cho khách, bao gồm các đường dẫn, hình ảnh và tài liệu đính kèm (tối đa 15 MB).

Việc chia sẻ địa chỉ email cá nhân của khách với các đối tác chỗ nghỉ không phải là chính sách tiêu chuẩn của chúng tôi. Điều này giúp bảo vệ thông tin để tránh gặp phải thư rác, vi-rút và hành vi sai trái của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để kiểm tra các nội dung độc hại như thư rác. Việc này cũng hạn chế gửi một số loại tập tin như zip, .rar và .exe.

Vui lòng xem bài "Booking.com có quyền truy cập vào các tin nhắn tôi gửi cho khách không?" để biết về cách Booking.com truy cập các thông tin liên lạc được gửi qua Booking.com.

Bài viết này có hữu ích không?