Tại sao địa chỉ email của khách kết thúc bằng “@guest.booking.com”?

Đã cập nhật 9 month trước
Save

Đối với mỗi đặt phòng, Booking.com cung cấp cho Quý vị và khách một địa chỉ email phụ duy nhất và ẩn danh. Tất cả các tin nhắn gửi vào địa chỉ email phụ này sẽ được chuyển tiếp cho khách, bao gồm các đường dẫn, hình ảnh và tài liệu đính kèm (tối đa 15 MB).

Chúng tôi không có chính sách tiêu chuẩn về việc chia sẻ địa chỉ email cá nhân của khách với các đối tác chỗ nghỉ. Điều này giúp bảo vệ thông tin khỏi thư rác, vi-rút và hành vi sai trái của bên thứ ba.

Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để kiểm tra các nội dung độc hại như thư rác. Điều này cũng hạn chế gửi một số loại tập tin như zip, .rar và .exe.

Vui lòng xem bài "Booking.com có quyền truy cập vào các tin nhắn tôi gửi cho khách không?" để biết về cách Booking.com truy cập các thông tin liên lạc được gửi qua Booking.com.

Quý vị nghĩ gì về trang này?