Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì theo định kỳ vào ngày 22/9/2020, từ 6h - 8h sáng (giờ CEST). Xin lỗi Quý vị vì sự bất tiện này.

Đặt phòng

Tìm hiểu cách truy cập và quản lý đặt phòng chỗ nghỉ trong extranet Booking.com hoặc ứng dụng Pulse để xử lý thay đổi, hủy đặt phòng, quá tải đặt phòng và vắng mặt.