Booking.com quảng bá các dịch vụ bổ sung của tôi như thế nào?

Bán dịch vụ bổ sung đi kèm với phòng có thể giúp Quý vị tăng doanh thu với từng khách. Giờ Quý vị có thể quảng bá một số dịch vụ bổ sung nhất định qua đăng ký Booking.com, giúp tăng doanh thu của Quý vị và cải thiện kỳ nghỉ của khách.

Nếu Quý vị kích hoạt tính năng này, chúng tôi sẽ quảng bá các dịch vụ của Quý vị như trả phòng trễ, dịch vụ đưa đón sân bay hay dịch vụ spa cho những khách đã đặt với Quý vị, nhưng chưa đến nghỉ tại chỗ nghỉ. Nếu khách yêu cầu 1 trong những dịch vụ này, chúng tôi sẽ gửi email để Quý vị có thể chấp nhận hay từ chối yêu cầu này, từ đó Quý vị có thể chuẩn bị trước.

Lưu ý: Hiện tại, tính năng này chỉ khả dụng ở một số điểm đến nhất định. Chúng tôi đang tìm cách mở rộng ra nhiều quốc gia khác, vì vậy Quý vị hãy chờ cập nhật nhé!

Để quảng bá dịch vụ bổ sung cho khách hàng sắp tới, Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và nhấp vào mục “Chỗ nghỉ
  2. Chọn “Dịch vụ bổ sung
  3. Chọn (những) dịch vụ nào Quý vị muốn chúng tôi quảng bá đến với khách
  4. Điền bản mẫu đã chọn với thông tin về dịch vụ. Tại đây Quý vị có thể chọn liệu yêu cầu của khách có được chấp nhận tự động hay không.
  5. Nhấp vào “Bắt đầu quảng bá dịch vụ” để gửi thông tin dịch vụ
  6. Nhân viên phụ trách sẽ kiểm tra đăng ký dựa theo hướng dẫn nội dung của chúng tôi và họ sẽ cố gắng cho Quý vị biết trong vòng 72 giờ nếu có điều gì cần được thay đổi.

Để chọn địa chỉ email Quý vị muốn chúng tôi gửi thông báo về yêu cầu, vui lòng làm theo những bước sau:

  1. Đăng nhập vào extranet và chọn “Tài khoản
  2. Nhấp vào “Liên hệ
  3. Lướt xuống để tìm “Dịch vụ bổ sung” rồi nhấn “Thêm liên hệ
  4. Điền thông tin liên lạc của Quý vị và nhấn “Lưu”.

Lưu ý: Nếu Quý vị sử dụng công cụ quản lý kênh hay hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) chưa hỗ trợ dịch vụ bổ sung, Quý vị vẫn có thể bán dịch vụ cho khách qua extranet Booking.com. Quý vị chỉ cần làm theo những bước trên.  

Quảng bá dịch vụ của tôi