BookingSuite: công cụ tiếp thị và quản lý chỗ nghỉ

Tìm hiểu làm sao các dịch vụ và phần mềm lưu trữ đám mây của BookingSuite có thể giúp Quý vị quản lý khách hàng, tiếp thị chỗ nghỉ và điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Trợ-giúp
BookingSuite: công cụ tiếp thị và quản lý chỗ nghỉ
Khám phá xem làm thế nào một trang web chỗ nghỉ được thiết kế riêng có thể giúp Quý vị kiểm soát nội dung dễ dàng và tăng doanh thu bằng đặt phòng trực tiếp.
Trợ-giúp
BookingSuite: công cụ tiếp thị và quản lý chỗ nghỉ
Nhóm BookingSuite cung cấp nhiều giải pháp đa dạng cho đối tác. Quý vị có thể chọn từ phần mềm và dịch vụ hoạt động trên nền tảng đám mây bao gồm cả thiết kế
Trợ-giúp
BookingSuite: công cụ tiếp thị và quản lý chỗ nghỉ
BookingButton là một giải pháp công cụ đặt phòng của BookingSuite (một bộ phận trực thuộc Booking.com). Giải pháp này cho phép Quý vị thêm công cụ đặt phòng vào
Trợ-giúp
BookingSuite: công cụ tiếp thị và quản lý chỗ nghỉ
Tìm hiểu cách công cụ quản lý giá của chúng tôi giúp Quý vị so sánh và tối ưu hóa giá phòng cho thị trường của mình – và tiết kiệm thời gian. Khám phá