Cài đặt giới hạn của đặt phòng

Khám phá làm sao để thiết lập giới hạn cho thời gian lưu trú tối thiểu, thời gian đặt phòng trước tối thiểu và nhiều điều khác khi quản lý đặt phòng Booking.com của Quý vị.

Trợ-giúp
Cài đặt giới hạn của đặt phòng
Thời gian lưu trú tối thiểu là số đêm tối thiểu mà khách cần đặt cho kỳ nghỉ. Quý vị có thể dễ dàng chỉnh sửa giới hạn chỉ với vài cú nhấp chuột trên Pulse. Chỉ
Trợ-giúp
Cài đặt giới hạn của đặt phòng
Giới hạn là một cách áp dụng các điều kiện đặc biệt cho các đơn đặt phòng của Quý vị. Các giới hạn này được phản ánh trong trang chỗ nghỉ Quý vị trên Booking
Trợ-giúp
Cài đặt giới hạn của đặt phòng
Lưu ý: Tùy vào loại chỗ nghỉ, tính năng này có thể chưa khả dụng với Quý vị. Nếu chưa, Quý vị vui lòng làm theo các hướng dẫn này để ngăn khách đặt phòng . Có