Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Khám phá các công cụ Booking.com có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của Quý vị, nhắm vào những khách hàng cụ thể và tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị.

Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu
Trung tâm cơ hội của chúng tôi giúp Quý vị xác định các phương thức cải thiện hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ và trải nghiệm của khách hàng. Nằm trong extranet
Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu
Genius là chương trình đặc biệt nhằm giúp đối tác tiếp cận gần hơn với các khách đặt phòng thường xuyên của chúng tôi. Tham gia Genius sẽ giúp Quý vị nhận thêm