Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Khám phá các công cụ Booking.com có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của Quý vị, nhắm vào những khách hàng cụ thể và tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị.

Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu
Tìm hiểu làm sao giá đặc biệt dành cho doanh nghiệp có thể giúp Quý vị thu hút thêm nhiều khách có giá trị cao và tăng tổng số lượng đặt phòng lên đến 11%. Kích