Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Khám phá các công cụ Booking.com có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của Quý vị, nhắm vào những khách hàng cụ thể và tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị.

Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu
Lưu ý: Công cụ này hiện chỉ áp dụng cho chủ tài khoản extranet dành cho nhóm với tối đa 1.000 chỗ nghỉ. Vì chúng tôi vẫn đang thử nghiệm công cụ này, một số đối