Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Khám phá các công cụ Booking.com có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của Quý vị, nhắm vào những khách hàng cụ thể và tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị.

Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Trang mới dành riêng cho bãi biển từ Booking.com

Điểm nổi bật: Gần đây, Booking.com đã ra mắt trang mới dành riêng cho bãi biển, giúp du khách tìm thấy chỗ nghỉ và điểm đến biển thơ mộng cho mình. Chúng tôi
Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Trung tâm Cơ hội Nhóm là gì?

Lưu ý: Công cụ này hiện chỉ áp dụng cho chủ tài khoản extranet dành cho nhóm với tối đa 1.000 chỗ nghỉ. Vì chúng tôi vẫn đang thử nghiệm công cụ này, một số đối