Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Khám phá các công cụ Booking.com có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của Quý vị, nhắm vào những khách hàng cụ thể và tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị.

Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu
Genius Business là một công cụ nhắm đối tượng nâng cao trong chương trình Genius . Genius Business cho phép Quý vị cung cấp giá dành riêng cho khách Genius đi