Thông tin liên quan đến virus corona

Thông tin cho khách: Nhấn đây ||  Thông tin cho đối tác: Nhấn đây

Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu

Khám phá các công cụ Booking.com có thể giúp cải thiện mức độ hiển thị của Quý vị, nhắm vào những khách hàng cụ thể và tăng doanh thu cho hoạt động kinh doanh chỗ nghỉ của Quý vị.

Trợ-giúp
Các công cụ giúp tăng trưởng doanh thu
Trung tâm cơ hội của chúng tôi giúp Quý vị xác định các phương thức cải thiện hiệu suất hoạt động của chỗ nghỉ và trải nghiệm của khách hàng. Nằm trong extranet