Các sản phẩm thanh toán

Học về các giải pháp thanh toán khác nhau mà Booking.com cung cấp cho Quý vị, làm sao để Quý vị có thể cài đặt chuyển khoản ngân hàng và chỗ nào để xem hóa đơn.

Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
Làm sao để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo (VCC)? Để thu tiền từ thẻ tín dụng ảo, Quý vị chỉ cần làm theo những bước sau: Đến mục “Đặt phòng” trong extranet Nhấp
Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
Xin lưu ý: Dịch vụ thanh toán của chúng tôi chưa khả dụng ở mọi nơi. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị khi dịch vụ thanh toán này khả dụng cho chỗ nghỉ. Top 5 câu
Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
LƯU Ý: Tùy thuộc vào vị trí của chỗ nghỉ, Quý vị sẽ phải trả số tiền khác nhau khi sử dụng Thanh toán bởi Booking.com. Trong trang extranet của chỗ nghỉ, mục
Trợ-giúp
Các sản phẩm thanh toán
Khám phá một cách an toàn, đáng tin cậy và dễ dàng để nhận thanh toán của khách đồng thời có thể giúp Quý vị tiếp cận nhiều khách hơn, giảm số lượng hủy phòng