Giới thiệu cẩm nang cho một mùa hè sôi động hơn

Chúng tôi chia sẻ thông tin dựa trên phân tích dữ liệu về khách du lịch tìm kiếm và đặt phòng trên nền tảng của chúng tôi, cũng như các giải pháp để giúp Quý vị đáp ứng nhu cầu của những khách này. Tìm hiểu xem Quý vị có thể tận dụng các thông tin này như thế nào để nắm bắt nhu cầu mới.

Bắt đầu

Làm việc với Công cụ quản lý kênh

Tìm hiểu về Booking.com, công cụ quản lý kênh và các nhà cung cấp XML hay hệ thống quản lý chỗ nghỉ (PMS) – làm sao để cài đặt, kết nối và quản lý giá cùng tình trạng phòng trống bằng công cụ quản lý kênh.

Công cụ quản lý kênh: Thẻ tín dụng